Παρακολούθηση
Priyanka Chaudhary
Priyanka Chaudhary
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geod.baug.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Flood-water level estimation from social media images
P Chaudhary, S D'Aronco, M Moy de Vitry, JP Leitão, JD Wegner
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2019
792019
Water level prediction from social media images with a multi-task ranking approach
P Chaudhary, S D’Aronco, JP Leitão, K Schindler, JD Wegner
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 167, 252-262, 2020
402020
Flood uncertainty estimation using deep ensembles
P Chaudhary, JP Leitão, T Donauer, S D’Aronco, N Perraudin, ...
Water 14 (19), 2980, 2022
92022
Flood Water Depth Prediction with Convolutional Temporal Attention Networks
P Chaudhary, JP Leitão, K Schindler, JD Wegner
Water 16 (9), 1286, 2024
2024
Deep Learning for Urban Flood Depth Estimation
P Chaudhary
ETH Zurich, 2023
2023
Social Media and Crowdsourcing in Flood level Monitoring.
AR Shankar, JL Fernandez-Marquez, R Mondardini, M Corsi, D Grandoni, ...
Geophysical Research Abstracts 21, 2019
2019
Flood Level Estimation from Social Media Images
P Chaudhary
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7