Παρακολούθηση
Mohammad Baradaranshoraka
Mohammad Baradaranshoraka
Research Engineer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα air-worldwide.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Temporary site selection and decision‐making methods: a case study of Tehran, Iran
B Omidvar, M Baradaran‐Shoraka, M Nojavan
Disasters 37 (3), 536-553, 2013
722013
Hurricane wind versus storm surge damage in the context of a risk prediction model
M Baradaranshoraka, JP Pinelli, K Gurley, X Peng, M Zhao
Journal of Structural Engineering 143 (9), 04017103, 2017
562017
The effect of communication design and recipients’ numeracy on responses to UXO risk
W Bruine de Bruin, ER Stone, JMD Gibson, PS Fischbeck, MB Shoraka
Journal of Risk Research 16 (8), 981-1004, 2013
292013
Vulnerability of Florida residential structures to hurricane induced coastal flood
A Paleo-Torres, K Gurley, JP Pinelli, M Baradaranshoraka, M Zhao, ...
Engineering structures 220, 111004, 2020
202020
Uncertainty reduction through data management in the development, validation, calibration, and operation of a hurricane vulnerability model
JP Pinelli, J Da Cruz, K Gurley, AS Paleo-Torres, M Baradaranshoraka, ...
International Journal of Disaster Risk Science 11, 790-806, 2020
152020
Characterization of coastal flood damage states for residential buildings
M Baradaranshoraka, JP Pinelli, K Gurley, M Zhao, X Peng, ...
ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A …, 2019
142019
Modeling the influence of flood mitigation measures on the vulnerability of coastal residential construction
A Paleo-Torres, M Zhao, K Gurley, JP Pinelli, M Baradaranshoraka
Natural Hazards Review 22 (4), 04021040, 2021
32021
Data management for the development of a flood vulnerability model
JP Pinelli, D Rodriguez, D Roueche, K Gurley, M Baradaranshoraka, ...
Safety and Reliability–Safe Societies in a Changing World, 2781-2788, 2018
32018
Vulnerability model of residential structures subject to hurricane induced wind, surge and inundation
M Baradaranshoraka
22017
H*Wind Hurricane Time History Extraction for Defined Locations
SA Madani, M Baradaranshoraka, CJ Friedland
The 12th Americas Conference on Wind Engineering (12ACWE), 2013
2013
Collection and Organization of Hurricane Damage Data for Civil Infrastructure
M Baradaranshoraka, CJ Friedland, D Reed
The 12th Americas Conference on Wind Engineering (12ACWE), 2013
2013
2781 Data management for the development of a flood vulnerability model
JP Pinelli, D Rodriguez, D Roueche, K Gurley, M Baradaranshoraka, ...
Safety and Reliability–Safe Societies in a Changing World, 2781-2788, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12