Παρακολούθηση
Pete Warden
Pete Warden
PhD Student, Stanford University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tensorflow: Large-scale machine learning on heterogeneous distributed systems
M Abadi, A Agarwal, P Barham, E Brevdo, Z Chen, C Citro, GS Corrado, ...
arXiv preprint arXiv:1603.04467, 2016
275362016
{TensorFlow}: a system for {Large-Scale} machine learning
M Abadi, P Barham, J Chen, Z Chen, A Davis, J Dean, M Devin, ...
12th USENIX symposium on operating systems design and implementation (OSDI …, 2016
217562016
Speech commands: A dataset for limited-vocabulary speech recognition
P Warden
arXiv preprint arXiv:1804.03209, 2018
12532018
TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems, software available from tensorflow. org (2015)
M Abadi, A Agarwal, P Barham, E Brevdo, Z Chen, C Citro, GS Corrado, ...
URL https://www. tensorflow. org, 2015
6962015
Tensorflow lite micro: Embedded machine learning for tinyml systems
R David, J Duke, A Jain, V Janapa Reddi, N Jeffries, J Li, N Kreeger, ...
Proceedings of Machine Learning and Systems 3, 800-811, 2021
3772021
TensorFlow: large-scale machine learning on heterogeneous distributed systems. 2015
M Abadi, A Agarwal, P Barham, E Brevdo, Z Chen, C Citro, GS Corrado, ...
URL http://download. tensorflow. org/paper/whitepaper2015. pdf, 12, 2015
3542015
Tinyml: Machine learning with tensorflow lite on arduino and ultra-low-power microcontrollers
P Warden, D Situnayake
O'Reilly Media, 2019
2952019
TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems (2015), software available from tensorflow. org
M Abadi, A Agarwal, P Barham, E Brevdo, Z Chen, C Citro, GS Corrado, ...
URL https://www. tensorflow. org, 2019
2472019
12th USENIX symposium on operating systems design and implementation (OSDI 16)
M Abadi, P Barham, J Chen, Z Chen, A Davis, J Dean, M Devin, ...
Savannah, GA, 265-283, 2016
2412016
Tensorflow: A system for large-scale machine learning
PB Mart'in Abadi, J Chen, Z Chen, A Davis, J Dean, M Devin, ...
12th USENIX symposium on operating systems design and implementation (OSDI …, 2016
1612016
Tensor ow: Large-scale machine learning on heterogeneous distributed systems
M Abadi, A Agarwal, P Barham, E Brevdo, Z Chen, C Citro, GS Corrado, ...
arXiv preprint arXiv:1603.04467 3, 2016
1602016
Big data glossary
P Warden
O'Reilly Media, Inc., 2011
1542011
Speech commands: A public dataset for single-word speech recognition
P Warden
Dataset available from http://download. tensorflow. org/data …, 2017
1122017
Visual wake words dataset
A Chowdhery, P Warden, J Shlens, A Howard, R Rhodes
arXiv preprint arXiv:1906.05721, 2019
992019
& Zheng, X.(2016). Tensorflow: A system for large-scale machine learning
M Abadi, P Barham, J Chen, Z Chen, A Davis, J Dean, M Devin, ...
12th {USENIX} symposium on operating systems design and implementation …, 0
80
Why GEMM is at the heart of deep learning
P Warden
Peter Warden’s Blog, 2015
642015
Got an iPhone or 3G iPad? Apple is recording your moves
A Allan, P Warden
O’Reilley Radar, 2011
572011
Towards deep learning using tensorflow lite on risc-v
MS Louis, Z Azad, L Delshadtehrani, S Gupta, P Warden, VJ Reddi, ...
Third Workshop on Computer Architecture Research with RISC-V (CARRV) 1, 6, 2019
502019
The deep (learning) transformation of mobile and embedded computing
ND Lane, P Warden
Computer 51 (5), 12-16, 2018
472018
Widening access to applied machine learning with tinyml
VJ Reddi, B Plancher, S Kennedy, L Moroney, P Warden, A Agarwal, ...
arXiv preprint arXiv:2106.04008, 2021
412021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20