Παρακολούθηση
Henry Shackleton
Henry Shackleton
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα g.harvard.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Protection of parity-time symmetry in topological many-body systems: non-Hermitian toric code and fracton models
H Shackleton, MS Scheurer
Physical Review Research 2 (3), 033022, 2020
192020
Quantum Phase Transition at Nonzero Doping in a Random Model
H Shackleton, A Wietek, A Georges, S Sachdev
Physical Review Letters 126 (13), 136602, 2021
132021
Deconfined criticality and a gapless spin liquid in the square-lattice antiferromagnet
H Shackleton, A Thomson, S Sachdev
Physical Review B 104 (4), 045110, 2021
122021
Pinning of diffusional patterns by non-uniform curvature
JR Frank, J Guven, M Kardar, H Shackleton
EPL (Europhysics Letters) 127 (4), 48001, 2019
42019
Spectral form factors of clean and random quantum Ising chains
H Shackleton, S Sachdev
Physical Review E 101 (4), 042136, 2020
32020
Anisotropic deconfined criticality in Dirac spin liquids
H Shackleton, S Sachdev
arXiv preprint arXiv:2203.01962, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6