Παρακολούθηση
Athanasios Katsoyiannis
Athanasios Katsoyiannis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ec.europa.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exposure to major volatile organic compounds and carbonyls in European indoor environments and associated health risk
DA Sarigiannis, SP Karakitsios, A Gotti, IL Liakos, A Katsoyiannis
Environment international 37 (4), 743-765, 2011
5852011
Occurrence and fate of heavy metals in the wastewater treatment process
M Karvelas, A Katsoyiannis, C Samara
Chemosphere 53 (10), 1201-1210, 2003
5522003
Microplastic in the surface waters of the Ross Sea (Antarctica): occurrence, distribution and characterization by FTIR
A Cincinelli, C Scopetani, D Chelazzi, E Lombardini, T Martellini, ...
Chemosphere 175, 391-400, 2017
5492017
Occurrence of organic microcontaminants in the wastewater treatment process. A mini review
N Ratola, A Cincinelli, A Alves, A Katsoyiannis
Journal of hazardous materials 239, 1-18, 2012
3942012
The status of soil contamination by semivolatile organic chemicals (SVOCs) in China: a review
QY Cai, CH Mo, QT Wu, A Katsoyiannis, QY Zeng
Science of the Total Environment 389 (2-3), 209-224, 2008
3752008
PAH molecular diagnostic ratios applied to atmospheric sources: a critical evaluation using two decades of source inventory and air concentration data from the UK
A Katsoyiannis, AJ Sweetman, KC Jones
Environmental science & technology 45 (20), 8897-8906, 2011
3362011
Occurrence of organic contaminants in sewage sludges from eleven wastewater treatment plants, China
QY Cai, CH Mo, QT Wu, QY Zeng, A Katsoyiannis
Chemosphere 68 (9), 1751-1762, 2007
3132007
Organochlorine pesticides (OCPs) in South Asian region: a review
U Ali, JH Syed, RN Malik, A Katsoyiannis, J Li, G Zhang, KC Jones
Science of the total environment 476, 705-717, 2014
2982014
Concentration and speciation of heavy metals in six different sewage sludge-composts
QY Cai, CH Mo, QT Wu, QY Zeng, A Katsoyiannis
Journal of Hazardous Materials 147 (3), 1063-1072, 2007
2982007
On the use of PAH molecular diagnostic ratios in sewage sludge for the understanding of the PAH sources. Is this use appropriate?
A Katsoyiannis, E Terzi, QY Cai
Chemosphere 69 (8), 1337-1339, 2007
2652007
Temporal trends of Persistent Organic Pollutants (POPs) in arctic air: 20 years of monitoring under the Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)
H Hung, AA Katsoyiannis, E Brorström-Lundén, K Olafsdottir, W Aas, ...
Environmental Pollution 217, 52-61, 2016
2592016
Occurrence and risk assessment of organophosphorus and brominated flame retardants in the River Aire (UK)
J Cristale, A Katsoyiannis, AJ Sweetman, KC Jones, S Lacorte
Environmental Pollution 179, 194-200, 2013
2582013
Soil contamination and sources of phthalates and its health risk in China: a review
H Lü, CH Mo, HM Zhao, L Xiang, A Katsoyiannis, YW Li, QY Cai, ...
Environmental research 164, 417-429, 2018
2382018
Persistent organic pollutants (POPs) in the sewage treatment plant of Thessaloniki, northern Greece: occurrence and removal
A Katsoyiannis, C Samara
Water Research 38 (11), 2685-2698, 2004
2282004
Persistent organic pollutants (POPs) in the conventional activated sludge treatment process: fate and mass balance
A Katsoyiannis, C Samara
Environmental Research 97 (3), 245-257, 2005
1992005
Occurrence and assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils from vegetable fields of the Pearl River Delta, South China
QY Cai, CH Mo, YH Li, QY Zeng, A Katsoyiannis, QT Wu, JF Férard
Chemosphere 68 (1), 159-168, 2007
1922007
Model-based evaluation of the use of polycyclic aromatic hydrocarbons molecular diagnostic ratios as a source identification tool
A Katsoyiannis, K Breivik
Environmental Pollution 184, 488-494, 2014
1822014
Uptake of organochlorine pesticides (OCPs) and polychlorinated biphenyls (PCBs) by river water fish: the case of River Chenab
SAMAS Eqani, RN Malik, A Cincinelli, G Zhang, A Mohammad, A Qadir, ...
Science of the Total Environment 450, 83-91, 2013
1722013
Bioremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)-contaminated sewage sludge by different composting processes
QY Cai, CH Mo, QT Wu, QY Zeng, A Katsoyiannis, JF Ferard
Journal of Hazardous Materials 142 (1-2), 535-542, 2007
1652007
The fate of dissolved organic carbon (DOC) in the wastewater treatment process and its importance in the removal of wastewater contaminants
A Katsoyiannis, C Samara
Environmental Science and Pollution Research-International 14, 284-292, 2007
1632007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20