Παρακολούθηση
Matthew Robshaw
Matthew Robshaw
Technical Fellow, Impinj Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα impinj.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PRESENT: An ultra-lightweight block cipher
A Bogdanov, LR Knudsen, G Leander, C Paar, A Poschmann, ...
Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES) 2007, 2007
33182007
The LED block cipher
J Guo, T Peyrin, A Poschmann, M Robshaw
Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES) 2011, 2011
11252011
The RC6 block cipher
RL Rivest, MJB Robshaw, R Sidney, YL Yin
NIST AES Submission, 1998, 1998
706*1998
Active attack against HB+: a provably secure lightweight authentication protocol
H Gilbert, M Robshaw, H Sibert
Electronics Letters 41 (21), 1169-1170, 2005
4192005
Essential algebraic structure within the AES
S Murphy, MJB Robshaw
CRYPTO 2002, 2002
3812002
New Stream Cipher Designs: The eSTREAM Finalists
M Robshaw, O Billet
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008
344*2008
PRINTcipher: A block cipher for IC-printing
L Knudsen, G Leander, A Poschmann, MJB Robshaw
Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES) 2010, 2010
3322010
Linear cryptanalysis using multiple approximations
BS Kaliski Jr, MJB Robshaw
CRYPTO ’94, 1994
3081994
The Block Cipher Companion
LR Knudsen, MJB Robshaw
Springer, 2011
297*2011
HB#: Increasing the Security and Efficiency of HB+
H Gilbert, MJB Robshaw, Y Seurin
EUROCRYPT 2008, 2008
2612008
Hash functions and RFID tags: Mind the gap
A Bogdanov, G Leander, C Paar, A Poschmann, MJB Robshaw, Y Seurin
Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES) 2008, 2008
2322008
Non-linear approximations in linear cryptanalysis
LR Knudsen, MJB Robshaw
EUROCRYPT ’96, 1996
217*1996
Stream ciphers
MJB Robshaw
Technical Report, RSA Laboratories, 1995
1791995
Small scale variants of the AES
C Cid, S Murphy, MJB Robshaw
FSE 2005, 145-162, 2005
1612005
Algebraic aspects of the Advanced Encryption Standard
C Cid, S Murphy, M Robshaw
Book, Springer, 2006
1252006
Message authentication with MD5
B Kaliski, M Robshaw
CryptoBytes (RSA Labs Technical Newsletter) 1 (1), 1995
1211995
Good variants of HB+ are hard to find
H Gilbert, MJB Robshaw, Y Seurin
Financial Cryptography and Data Security 2008, 2008
1112008
How to encrypt with the LPN problem
H Gilbert, MJB Robshaw, Y Seurin
Automata, Languages and Programming 2008, 2008
972008
SHA-3 proposal: ECHO
R Benadjila, O Billet, H Gilbert, G Macario-Rat, T Peyrin, M Robshaw, ...
NIST SHA-3 submission, 2009, 2009
90*2009
The eSTREAM portfolio
S Babbage, C Canniere, A Canteaut, C Cid, H Gilbert, T Johansson, ...
eSTREAM, ECRYPT Stream Cipher Project, 2008
83*2008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20