Παρακολούθηση
Sahar Vahdati
Sahar Vahdati
TU Dresden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα infai.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards a knowledge graph representing research findings by semantifying survey articles
S Fathalla, S Vahdati, S Auer, C Lange
Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 21st International …, 2017
702017
Trans4E: Link prediction on scholarly knowledge graphs
M Nayyeri, GM Cil, S Vahdati, F Osborne, M Rahman, S Angioni, ...
Neurocomputing 461, 530-542, 2021
482021
OpenResearch: collaborative management of scholarly communication metadata
S Vahdati, N Arndt, S Auer, C Lange
Knowledge Engineering and Knowledge Management: 20th International …, 2016
372016
5* knowledge graph embeddings with projective transformations
M Nayyeri, S Vahdati, C Aykul, J Lehmann
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (10), 9064-9072, 2021
362021
Knowledge graphs: the layered perspective
L Bellomarini, E Sallinger, S Vahdati
Knowledge Graphs and Big Data Processing 12072, 20, 2020
312020
Unveiling scholarly communities over knowledge graphs
S Vahdati, G Palma, RJ Nath, C Lange, S Auer, ME Vidal
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 103-115, 2018
312018
Semantic publishing challenge–assessing the quality of scientific output by information extraction and interlinking
AD Iorio, C Lange, A Dimou, S Vahdati
Semantic Web Evaluation Challenges: Second SemWebEval Challenge at ESWC 2015 …, 2015
312015
SemSur: a core ontology for the semantic representation of research findings
S Fathalla, S Vahdati, S Auer, C Lange
Procedia Computer Science 137, 151-162, 2018
302018
Embedding-based recommendations on scholarly knowledge graphs
M Nayyeri, S Vahdati, X Zhou, H Shariat Yazdi, J Lehmann
The Semantic Web: 17th International Conference, ESWC 2020, Heraklion, Crete …, 2020
282020
Chapter 6 reasoning in knowledge graphs: an embeddings spotlight
L Bellomarini, E Sallinger, S Vahdati
Knowledge Graphs and Big Data Processing, 87-101, 2020
212020
Analysing scholarly communication metadata of computer science events
S Fathalla, S Vahdati, C Lange, S Auer
Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 21st International …, 2017
212017
Identifying and improving dataset references in social sciences full texts
B Ghavimi, P Mayr, S Vahdati, C Lange
arXiv preprint arXiv:1603.01774, 2016
212016
OpenAIRE LOD services: scholarly communication data as linked data
G Alexiou, S Vahdati, C Lange, G Papastefanatos, S Lohmann
Semantics, Analytics, Visualization. Enhancing Scholarly Data: Second …, 2016
202016
Soft marginal transe for scholarly knowledge graph completion
M Nayyeri, S Vahdati, J Lehmann, HS Yazdi
arXiv preprint arXiv:1904.12211, 2019
192019
OpenCourseWare Observatory--Does the Quality of OpenCourseWare Live up to its Promise?
S Vahdati, C Lange, S Auer
arXiv preprint arXiv:1410.5694, 2014
182014
Metaresearch recommendations using knowledge graph embeddings
V Henk, S Vahdati, M Nayyeri, M Ali, HS Yazdi, J Lehmann
The AAAI-19 Workshop on Recommender Systems and Natural Language Processing …, 2019
172019
Mapping large scale research metadata to linked data: A performance comparison of HBase, CSV and XML
S Vahdati, F Karim, JY Huang, C Lange
Metadata and Semantics Research: 9th Research Conference, MTSR 2015 …, 2015
172015
Challenges as enablers for high quality Linked Data: insights from the Semantic Publishing Challenge
A Dimou, S Vahdati, A Di Iorio, C Lange, R Verborgh, E Mannens
PeerJ Computer Science 3, e105, 2017
162017
Metadata analysis of scholarly events of computer science, physics, engineering, and mathematics
S Fathalla, S Vahdati, S Auer, C Lange
International conference on theory and practice of digital libraries, 116-128, 2018
152018
Unsupervised feature selection based on variance–covariance subspace distance
S Karami, F Saberi-Movahed, P Tiwari, P Marttinen, S Vahdati
Neural Networks 166, 188-203, 2023
142023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20