Παρακολούθηση
John Vontas
John Vontas
IMBB/FORTH, Crete, Greece and Pesticide Science, Agricultural University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imbb.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Acaricide resistance mechanisms in the two-spotted spider mite Tetranychus urticae and other important Acari: a review
T Van Leeuwen, J Vontas, A Tsagkarakou, W Dermauw, L Tirry
Insect biochemistry and molecular biology 40 (8), 563-572, 2010
9522010
Glutathione S-transferases as antioxidant defence agents confer pyrethroid resistance in Nilaparvata lugens
JG VONTAS, GJ SMALL, J HEMINGWAY
Biochemical Journal 357 (1), 65-72, 2001
7362001
Contemporary status of insecticide resistance in the major Aedes vectors of arboviruses infecting humans
CL Moyes, J Vontas, AJ Martins, LC Ng, SY Koou, I Dusfour, ...
PLoS neglected tropical diseases 11 (7), e0005625, 2017
6132017
Highly evolvable malaria vectors: The genomes of 16 Anopheles mosquitoes
DE Neafsey, RM Waterhouse, MR Abai, SS Aganezov, MA Alekseyev, ...
Science 347 (6217), 1258522, 2015
5742015
An overview of insecticide resistance
J Hemingway, L Field, J Vontas
Science 298 (5591), 96-97, 2002
4702002
Over-expression of cytochrome P450 CYP6CM1 is associated with high resistance to imidacloprid in the B and Q biotypes of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)
I Karunker, J Benting, B Lueke, T Ponge, R Nauen, E Roditakis, J Vontas, ...
Insect biochemistry and molecular biology 38 (6), 634-644, 2008
4562008
Insecticide resistance in the major dengue vectors Aedes albopictus and Aedes aegypti
J Vontas, E Kioulos, N Pavlidi, E Morou, A Della Torre, H Ranson
Pesticide Biochemistry and Physiology 104 (2), 126-131, 2012
4452012
A link between host plant adaptation and pesticide resistance in the polyphagous spider mite Tetranychus urticae
W Dermauw, N Wybouw, S Rombauts, B Menten, J Vontas, M Grbić, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (2), E113-E122, 2013
4242013
The Anopheles gambiae detoxification chip: a highly specific microarray to study metabolic-based insecticide resistance in malaria vectors
JP David, C Strode, J Vontas, D Nikou, A Vaughan, PM Pignatelli, C Louis, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 102 (11), 4080-4084, 2005
4042005
Detection of knockdown resistance (kdr) mutations in Anopheles gambiae: a comparison of two new high-throughput assays with existing methods
C Bass, D Nikou, MJ Donnelly, MS Williamson, H Ranson, A Ball, ...
Malaria Journal 6 (1), 1-14, 2007
3452007
Cytochrome P450 associated with insecticide resistance catalyzes cuticular hydrocarbon production in Anopheles gambiae
V Balabanidou, A Kampouraki, M MacLean, GJ Blomquist, C Tittiger, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (33), 9268-9273, 2016
3362016
Cross-induction of detoxification genes by environmental xenobiotics and insecticides in the mosquito Aedes aegypti: impact on larval tolerance to chemical insecticides
R Poupardin, S Reynaud, C Strode, H Ranson, J Vontas, JP David
Insect biochemistry and molecular biology 38 (5), 540-551, 2008
3302008
Insect cuticle: a critical determinant of insecticide resistance
V Balabanidou, L Grigoraki, J Vontas
Current opinion in insect science 27, 68-74, 2018
2962018
Genome sequence of the Asian Tiger mosquito, Aedes albopictus, reveals insights into its biology, genetics, and evolution
XG Chen, X Jiang, J Gu, M Xu, Y Wu, Y Deng, C Zhang, M Bonizzoni, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (44), E5907-E5915, 2015
2772015
Heterologous expression of four glutathione transferase genes genetically linked to a major insecticide-resistance locus from the malaria vector Anopheles gambiae
F Ortelli, LC Rossiter, J Vontas, H Ranson, J Hemingway
Biochemical Journal 373 (3), 957-963, 2003
2682003
Alternative strategies for mosquito-borne arbovirus control
NL Achee, JP Grieco, H Vatandoost, G Seixas, J Pinto, L Ching-Ng, ...
PLoS neglected tropical diseases 13 (1), e0006822, 2019
2622019
Purification, molecular cloning and heterologous expression of a glutathione S-transferase involved in insecticide resistance from the rice brown planthopper, Nilaparvata lugens
JG Vontas, GJ Small, DC Nikou, H Ranson, J Hemingway
Biochemical Journal 362 (2), 329-337, 2002
2542002
Gene expression in insecticide resistant and susceptible Anopheles gambiae strains constitutively or after insecticide exposure
J Vontas, C Blass, AC Koutsos, JP David, FC Kafatos, C Louis, ...
Insect molecular biology 14 (5), 509-521, 2005
2422005
Resistance‐associated point mutations of organophosphate insensitive acetylcholinesterase, in the olive fruit fly Bactrocera oleae
JG Vontas, MJ Hejazi, NJ Hawkes, N Cosmidis, M Loukas, J Hemingway
Insect molecular biology 11 (4), 329-336, 2002
2362002
Gene Amplification, ABC Transporters and Cytochrome P450s: Unraveling the Molecular Basis of Pyrethroid Resistance in the Dengue Vector, Aedes aegypti
V Bariami, CM Jones, R Poupardin, J Vontas, H Ranson
PLoS neglected tropical diseases 6 (6), e1692, 2012
2262012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20