Παρακολούθηση
John Vontas
John Vontas
IMBB/FORTH, Crete, Greece and Pesticide Science, Agricultural University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imbb.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Acaricide resistance mechanisms in the two-spotted spider mite Tetranychus urticae and other important Acari: a review
T Van Leeuwen, J Vontas, A Tsagkarakou, W Dermauw, L Tirry
Insect biochemistry and molecular biology 40 (8), 563-572, 2010
7782010
Glutathione S-transferases as antioxidant defence agents confer pyrethroid resistance in Nilaparvata lugens
JG Vontas, GJ Small, J Hemingway
Biochemical Journal 357 (1), 65-72, 2001
6692001
Highly evolvable malaria vectors: The genomes of 16 Anopheles mosquitoes
DE Neafsey, RM Waterhouse, MR Abai, SS Aganezov, MA Alekseyev, ...
Science 347 (6217), 1258522, 2015
5032015
Contemporary status of insecticide resistance in the major Aedes vectors of arboviruses infecting humans
CL Moyes, J Vontas, AJ Martins, LC Ng, SY Koou, I Dusfour, ...
PLoS neglected tropical diseases 11 (7), e0005625, 2017
4532017
An overview of insecticide resistance
J Hemingway, L Field, J Vontas
Science 298 (5591), 96-97, 2002
4272002
Over-expression of cytochrome P450 CYP6CM1 is associated with high resistance to imidacloprid in the B and Q biotypes of Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)
I Karunker, J Benting, B Lueke, T Ponge, R Nauen, E Roditakis, J Vontas, ...
Insect biochemistry and molecular biology 38 (6), 634-644, 2008
4192008
The Anopheles gambiae detoxification chip: a highly specific microarray to study metabolic-based insecticide resistance in malaria vectors
JP David, C Strode, J Vontas, D Nikou, A Vaughan, PM Pignatelli, C Louis, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 102 (11), 4080-4084, 2005
3872005
Insecticide resistance in the major dengue vectors Aedes albopictus and Aedes aegypti
J Vontas, E Kioulos, N Pavlidi, E Morou, A Della Torre, H Ranson
Pesticide Biochemistry and Physiology 104 (2), 126-131, 2012
3772012
A link between host plant adaptation and pesticide resistance in the polyphagous spider mite Tetranychus urticae
W Dermauw, N Wybouw, S Rombauts, B Menten, J Vontas, M Grbić, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (2), E113-E122, 2013
3562013
Cross-induction of detoxification genes by environmental xenobiotics and insecticides in the mosquito Aedes aegypti: impact on larval tolerance to chemical insecticides
R Poupardin, S Reynaud, C Strode, H Ranson, J Vontas, JP David
Insect biochemistry and molecular biology 38 (5), 540-551, 2008
3102008
Detection of knockdown resistance (kdr) mutations in Anopheles gambiae: a comparison of two new high-throughput assays with existing methods
C Bass, D Nikou, MJ Donnelly, MS Williamson, H Ranson, A Ball, ...
Malaria Journal 6 (1), 1-14, 2007
3072007
Heterologous expression of four glutathione transferase genes genetically linked to a major insecticide-resistance locus from the malaria vector Anopheles gambiae
F Ortelli, LC Rossiter, J Vontas, H Ranson, J Hemingway
Biochemical Journal 373 (3), 957-963, 2003
2562003
Cytochrome P450 associated with insecticide resistance catalyzes cuticular hydrocarbon production in Anopheles gambiae
V Balabanidou, A Kampouraki, M MacLean, GJ Blomquist, C Tittiger, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (33), 9268-9273, 2016
2552016
Purification, molecular cloning and heterologous expression of a glutathione S-transferase involved in insecticide resistance from the rice brown planthopper, Nilaparvata lugens
JG Vontas, GJ Small, DC Nikou, H Ranson, J Hemingway
Biochemical Journal 362 (2), 329-337, 2002
2362002
Genome sequence of the Asian Tiger mosquito, Aedes albopictus, reveals insights into its biology, genetics, and evolution
XG Chen, X Jiang, J Gu, M Xu, Y Wu, Y Deng, C Zhang, M Bonizzoni, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (44), E5907-E5915, 2015
2302015
Resistance‐associated point mutations of organophosphate insensitive acetylcholinesterase, in the olive fruit fly Bactrocera oleae
JG Vontas, MJ Hejazi, NJ Hawkes, N Cosmidis, M Loukas, J Hemingway
Insect molecular biology 11 (4), 329-336, 2002
2252002
Gene expression in insecticide resistant and susceptible Anopheles gambiae strains constitutively or after insecticide exposure
J Vontas, C Blass, AC Koutsos, JP David, FC Kafatos, C Louis, ...
Insect molecular biology 14 (5), 509-521, 2005
2152005
Gene Amplification, ABC Transporters and Cytochrome P450s: Unraveling the Molecular Basis of Pyrethroid Resistance in the Dengue Vector, Aedes aegypti
V Bariami, CM Jones, R Poupardin, J Vontas, H Ranson
PLoS neglected tropical diseases 6 (6), e1692, 2012
2002012
Structural model and functional characterization of the Bemisia tabaci CYP6CM1vQ, a cytochrome P450 associated with high levels of imidacloprid resistance
I Karunker, E Morou, D Nikou, R Nauen, R Sertchook, BJ Stevenson, ...
Insect biochemistry and molecular biology 39 (10), 697-706, 2009
2002009
Insect cuticle: a critical determinant of insecticide resistance
V Balabanidou, L Grigoraki, J Vontas
Current opinion in insect science 27, 68-74, 2018
1872018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20