Παρακολούθηση
Ling Liu
Ling Liu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cc.gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Peertrust: Supporting reputation-based trust for peer-to-peer electronic communities
L Xiong, L Liu
IEEE transactions on Knowledge and Data Engineering 16 (7), 843-857, 2004
25682004
Protecting location privacy with personalized k-anonymity: Architecture and algorithms
B Gedik, L Liu
IEEE Transactions on Mobile Computing 7 (1), 1-18, 2007
1312*2007
Location privacy in mobile systems: A personalized anonymization model
B Gedik, L Liu
25th IEEE International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS …, 2005
9502005
Encyclopedia of database systems
L Liu, MT Özsu
Springer, 2009
7962009
XWRAP: An XML-enabled wrapper construction system for web information sources
L Liu, C Pu, W Han
Proceedings of 16th International Conference on Data Engineering (Cat. No …, 2000
7512000
A reputation-based trust model for peer-to-peer e-commerce communities
L Xiong, L Liu
EEE International Conference on E-Commerce, 2003. CEC 2003., 275-284, 2003
7052003
Supporting anonymous location queries in mobile environments with privacygrid
B Bamba, L Liu, P Pesti, T Wang
Proceedings of the 17th international conference on World Wide Web, 237-246, 2008
6602008
Continual queries for internet scale event-driven information delivery
L Liu, C Pu, W Tang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 11 (4), 610-628, 1999
5261999
Security and privacy on blockchain
R Zhang, R Xue, L Liu
ACM Computing Surveys (CSUR) 52 (3), 1-34, 2019
5062019
Security models and requirements for healthcare application clouds
R Zhang, L Liu
2010 IEEE 3rd International Conference on cloud Computing, 268-275, 2010
4892010
Privacy preserving data classification with rotation perturbation
K Chen, L Liu
Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM'05), 4 pp., 2005
477*2005
TrustGuard: countering vulnerabilities in reputation management for decentralized overlay networks
M Srivatsa, L Xiong, L Liu
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, 422-431, 2005
4572005
TrustMe: anonymous management of trust relationships in decentralized P2P systems
A Singh, L Liu
Proceedings Third International Conference on Peer-to-Peer Computing …, 2003
4462003
OWL: Web ontology language
S Bechhofer, MT Özsu, L Liu
{Encyclopedia of Database Systems}, 2009
4442009
Mobieyes: Distributed processing of continuously moving queries on moving objects in a mobile system
B Gedik, L Liu
International Conference on Extending Database Technology, 67-87, 2004
422*2004
A fully automated object extraction system for the World Wide Web
D Buttler, L Liu, C Pu
Proceedings 21st International Conference on Distributed Computing Systems …, 2001
3522001
Mobimix: Protecting location privacy with mix-zones over road networks
B Palanisamy, L Liu
2011 IEEE 27th International conference on data engineering, 494-505, 2011
3142011
Purlieus: locality-aware resource allocation for mapreduce in a cloud
B Palanisamy, A Singh, L Liu, B Jain
Proceedings of 2011 international conference for high performance computing …, 2011
3102011
ASAP: An adaptive sampling approach to data collection in sensor networks
B Gedik, L Liu, SY Philip
IEEE Transactions on Parallel and distributed systems 18 (12), 1766-1783, 2007
2822007
Understanding performance interference of i/o workload in virtualized cloud environments
X Pu, L Liu, Y Mei, S Sivathanu, Y Koh, C Pu
2010 IEEE 3rd International Conference on Cloud Computing, 51-58, 2010
2652010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20