Παρακολούθηση
KENNOU STELLA
KENNOU STELLA
Department of Chemical Engineering, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chemeng.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Structure-dependent electronic properties of nanocrystalline cerium oxide films
P Patsalas, S Logothetidis, L Sygellou, S Kennou
Physical Review B 68 (3), 035104, 2003
4132003
Thermal degradation mechanisms of PEDOT: PSS
E Vitoratos, S Sakkopoulos, E Dalas, N Paliatsas, D Karageorgopoulos, ...
Organic Electronics 10 (1), 61-66, 2009
4032009
The influence of hydrogenation and oxygen vacancies on molybdenum oxides work function and gap states for application in organic optoelectronics
M Vasilopoulou, AM Douvas, DG Georgiadou, LC Palilis, S Kennou, ...
Journal of the American Chemical Society 134 (39), 16178-16187, 2012
3962012
Origin of non-faradaic electrochemical modification of catalytic activity
S Ladas, S Kennou, S Bebelis, CG Vayenas
The Journal of Physical Chemistry 97 (35), 8845-8848, 1993
2091993
Hydrogenated under-stoichiometric tungsten oxide anode interlayers for efficient and stable organic photovoltaics
M Vasilopoulou, A Soultati, DG Georgiadou, T Stergiopoulos, LC Palilis, ...
Journal of Materials Chemistry A 2 (6), 1738-1749, 2014
1982014
Old metal oxide clusters in new applications: spontaneous reduction of Keggin and Dawson polyoxometalate layers by a metallic electrode for improving efficiency in organic …
M Vasilopoulou, AM Douvas, LC Palilis, S Kennou, P Argitis
Journal of the American Chemical Society 137 (21), 6844-6856, 2015
1272015
Reduction of Tungsten Oxide: A Path Towards Dual Functionality Utilization for Efficient Anode and Cathode Interfacial Layers in Organic Light‐Emitting Diodes
M Vasilopoulou, LC Palilis, DG Georgiadou, AM Douvas, P Argitis, ...
Advanced Functional Materials 21 (8), 1489-1497, 2011
1142011
Visible-Light Photocatalytic H2 Production Activity of β-Ni(OH)2-Modified CdS Mesoporous Nanoheterojunction Networks
I Vamvasakis, IT Papadas, T Tzanoudakis, C Drivas, SA Choulis, ...
ACS Catalysis 8 (9), 8726-8738, 2018
1082018
Copper phosphide and persulfate salt: A novel catalytic system for the degradation of aqueous phase micro-contaminants
C Alexopoulou, A Petala, Z Frontistis, C Drivas, S Kennou, DI Kondarides, ...
Applied Catalysis B: Environmental 244, 178-187, 2019
962019
Intrinsic Defects and H Doping in WO3
J Zhu, M Vasilopoulou, D Davazoglou, S Kennou, A Chroneos, ...
Scientific Reports 7 (1), 40882, 2017
922017
Fabrication of 3D mesoporous networks of assembled CoO nanoparticles for efficient photocatalytic reduction of aqueous Cr (VI)
G Velegraki, J Miao, C Drivas, B Liu, S Kennou, GS Armatas
Applied Catalysis B: Environmental 221, 635-644, 2018
892018
The electronic structure of Ni-phthalocyanine/metal interfaces studied by X-ray and ultraviolet photoelectron spectroscopy
F Petraki, V Papaefthimiou, S Kennou
Organic Electronics 8 (5), 522-528, 2007
892007
Annealing-free highly crystalline solution-processed molecular metal oxides for efficient single-junction and tandem polymer solar cells
M Vasilopoulou, E Polydorou, AM Douvas, LC Palilis, S Kennou, P Argitis
Energy & Environmental Science 8 (8), 2448-2463, 2015
832015
Solution processable tungsten polyoxometalate as highly effective cathode interlayer for improved efficiency and stability polymer solar cells
LC Palilis, M Vasilopoulou, AM Douvas, DG Georgiadou, S Kennou, ...
Solar energy materials and solar cells 114, 205-213, 2013
812013
Synthesis and characterization of CoOx/BiVO4 photocatalysts for the degradation of propyl paraben
A Petala, A Noe, Z Frontistis, C Drivas, S Kennou, D Mantzavinos, ...
Journal of hazardous materials 372, 52-60, 2019
802019
Electronic properties of semiconducting naphthalene bisimide derivatives—Ultraviolet photoelectron spectroscopy versus electrochemistry
R Rybakiewicz, P Gawrys, D Tsikritzis, K Emmanouil, S Kennou, ...
Electrochimica Acta 96, 13-17, 2013
752013
Surface passivation effect by fluorine plasma treatment on ZnO for efficiency and lifetime improvement of inverted polymer solar cells
E Polydorou, A Zeniou, D Tsikritzis, A Soultati, I Sakellis, S Gardelis, ...
Journal of Materials Chemistry A 4 (30), 11844-11858, 2016
732016
Atomic‐Layer‐Deposited Aluminum and Zirconium Oxides for Surface Passivation of TiO2 in High‐Efficiency Organic Photovoltaics
M Vasilopoulou, DG Georgiadou, A Soultati, N Boukos, S Gardelis, ...
Advanced Energy Materials 4 (15), 1400214, 2014
712014
Solution‐processed hydrogen molybdenum bronzes as highly conductive anode interlayers in efficient organic photovoltaics
A Soultati, AM Douvas, DG Georgiadou, LC Palilis, T Bein, JM Feckl, ...
Advanced Energy Materials 4 (3), 1300896, 2014
662014
Porphyrin oriented self-assembled nanostructures for efficient exciton dissociation in high-performing organic photovoltaics
M Vasilopoulou, DG Georgiadou, AM Douvas, A Soultati, V Constantoudis, ...
Journal of Materials Chemistry A 2 (1), 182-192, 2014
652014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20