Παρακολούθηση
Nikolaos A. Chrysochoidis
Nikolaos A. Chrysochoidis
Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering and Aeronautics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A shear beam finite element for the damping analysis of tubular laminated composite beams
DA Saravanos, D Varelis, TS Plagianakos, N Chrysochoidis
Journal of Sound and Vibration 291 (3-5), 802-823, 2006
642006
Delamination detection in composites using wave modulation spectroscopy with a novel active nonlinear acousto-ultrasonic piezoelectric sensor
NA Chrysochoidis, AK Barouni, DA Saravanos
Journal of Intelligent Material Systems and Structures 22 (18), 2193-2206, 2011
592011
Assessing the effects of delamination on the damped dynamic response of composite beams with piezoelectric actuators and sensors
NA Chrysochoidis, DA Saravanos
Smart materials and Structures 13 (4), 733, 2004
432004
Generalized layerwise mechanics for the static and modal response of delaminated composite beams with active piezoelectric sensors
NA Chrysochoidis, DA Saravanos
International Journal of Solids and Structures 44 (25-26), 8751-8768, 2007
392007
Damped structural dynamics models of large wind-turbine blades including material and structural damping
DI Chortis, NA Chrysochoidis, DA Saravanos
Journal of Physics: Conference Series 75 (1), 012076, 2007
362007
Nonlinear wave structural health monitoring method using an active nonlinear piezoceramic sensor for matrix cracking detection in composites
NA Chrysochoidis, TT Assimakopoulou, DA Saravanos
Journal of Intelligent Material Systems and Structures 26 (15), 2108-2120, 2015
232015
Airfoil morphing based on SMA actuation technology
VK Dimitri Karagiannis , Dimitrios Stamatelos , Theodoros Spathopoulos ...
Aircraft Engineering and Aerospace Technology 86 (4), 2014
21*2014
Analysis of low velocity impacts on sandwich composite plates using cubic spline layerwise theory and semi empirical contact law
CS Rekatsinas, DK Siorikis, AP Christoforou, NA Chrysochoidis, ...
Composite Structures 194, 158-169, 2018
162018
A damping mechanics model and a beam finite element for the free-vibration of laminated composite strips under in-plane loading
DI Chortis, NA Chrysochoidis, DS Varelis, DA Saravanos
Journal of sound and vibration 330 (23), 5660-5677, 2011
162011
Evaluation of the sensitivity and fatigue performance of embedded piezopolymer sensor systems in sandwich composite laminates
NA Chrysochoidis, E Gutiérrez
Smart Materials and Structures 24 (2), 025032, 2015
152015
High-frequency dispersion characteristics of smart delaminated composite beams
NA Chrysochoidis, DA Saravanos
Journal of intelligent material systems and structures 20 (9), 1057-1068, 2009
142009
On the delamination detection in composite beams with active piezoelectric sensors using non-linear ultrasonics
NA Chrysochoidis, AK Barouni, DA Saravanos
Health Monitoring of Structural and Biological Systems 2009 7295, 780-788, 2009
112009
Measurement of damping coefficients of Glass/Polyester composites
N Chrysochoidis
MS Thesis, 2001
102001
A cubic spline layerwise spectral finite element for robust stress predictions in laminated composite and sandwich strips
DK Siorikis, CS Rekatsinas, NA Chrysochoidis, DA Saravanos
European Journal of Mechanics-A/Solids 91, 104362, 2022
92022
A semi-active shunted piezoelectric tuned mass damper for robust vibration control
GM Chatziathanasiou, NA Chrysochoidis, DA Saravanos
Journal of Vibration and Control 28 (21-22), 2969-2983, 2022
82022
Delamination detection in composites using active piezoceramic wafer and AFC sensor
AJ Brunner, M Barbezat, NA Chrysochoidis, AK Barouni, DA Saravanos
Proceedings of 4th European Workshop Structural Health Monitoring (Krakow …, 2008
72008
An extended layerwise spectral finite element framework for delamination growth simulation in laminated composite strips
DK Siorikis, CS Rekatsinas, NA Chrysochoidis, DA Saravanos
Composite Structures 276, 114452, 2021
62021
Investigation of critical delamination characteristics in composite plates combining cubic spline piezo-layerwise mechanics and time domain spectral finite elements
CS Rekatsinas, NA Chrysochoidis, DA Saravanos
Wave Motion 106, 102752, 2021
52021
Identifying the temperature effect on the damped response of composite beams using piezoceramic actuators and sensors
NA Chrysochoidis, S Tzoutzouli, DA Saravanos
Proceedings of the 11th European Conference on Composite Materials (Rhodes …, 2004
52004
A semi-active shunted piezoelectric tuned-mass-damper for multi-modal vibration control of large flexible structures
GM Chatziathanasiou, NA Chrysochoidis, CS Rekatsinas, DA Saravanos
Journal of Sound and Vibration 537, 117222, 2022
42022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20