Παρακολούθηση
Grigorios Tsagkatakis
Grigorios Tsagkatakis
Computer Science Department, University of Crete & ICS-FORTH, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cyber-physical systems: from theory to practice
DB Rawat, JJPC Rodrigues, I Stojmenovic
CRC Press, 2015
1662015
Survey of Deep Learning Approaches for Remote Sensing Observation Enhancement
G Tsagkatakis, A Aidini, K Fotiadou, M Giannopoulos, A Pentari, ...
Sensors 19 (18), 2019
1412019
ELGAR - a European Laboratory for Gravitation and Atom-interferometric Research
B Canuel, S Abend, P Amaro-Seoane, F Badaracco, Q Beaufils, A Bertoldi, ...
Classical and Quantum Gravity, 2020
1042020
Online distance metric learning for object tracking
G Tsagkatakis, A Savakis
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 21 (12), 1810 …, 2011
862011
Deep Learning for Multilabel Land Cover Scene Categorization Using Data Augmentation
R Stoivaktakis, G Tsagkatakis, P Tsakalides
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2019
842019
Large-scale 3D two-photon imaging of molecularly identified CA1 interneuron dynamics in behaving mice
T Geiller, B Vancura, S Terada, E Troullinou, S Chavlis, G Tsagkatakis, ...
Neuron 108 (5), 968-983. e9, 2020
742020
Manifold based sparse representation for robust expression recognition without neutral subtraction
R Ptucha, G Tsagkatakis, A Savakis
2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV …, 2011
552011
Land Classification Using Remotely Sensed Data: Going Multilabel
K Karalas, G Tsagkatakis, K Zervakis, Tsakalides, P.
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 54 (6), 3548 - 3563, 2016
522016
Deep learning for multi-label land cover classification
K Karalas, G Tsagkatakis, M Zervakis, P Tsakalides
SPIE Remote Sensing, 96430Q-96430Q-14, 2015
412015
Convolutional Neural Networks for Video Quality Assessment
M Giannopoulos, G Tsagkatakis, S Blasi, F Toutounchi, A Mouchtaris, ...
arXiv preprint arXiv:1809.10117, 2018
382018
Low light image enhancement via sparse representations
K Fotiadou, G Tsagkatakis, P Tsakalides
Image Analysis and Recognition: 11th International Conference, ICIAR 2014 …, 2014
372014
Efficient Multi-Channel Signal Strength based Localization via Matrix Completion and Bayesian Sparse Learning
S Nikitaki, G Tsagkatakis, P Tsakalides
Mobile Computing, IEEE Transactions on 14 (11), 2244 - 2256, 2015
342015
Spectral Super-Resolution of Hyperspectral Images via Coupled Dictionary Learning
K Fotiadou, G Tsagkatakis, P Tsakalides
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2018
332018
Matrix and tensor completion on a human activity recognition framework
S Savvaki, G Tsagkatakis, A Panousopoulou, P Tsakalides
IEEE journal of biomedical and health informatics 21 (6), 1554-1561, 2017
322017
Goal! Event Detection in Sports Video
G Tsagkatakis, M Jaber, P Tsakalides
International Symposium on Electronic Imaging, 2017
292017
Smart water grids: A cyber-physical systems approach
P Tsakalides, A Panousopoulou, G Tsagkatakis, L Montestruque
CRC Press, 2018
272018
Deep Convolutional Neural Networks for the Classification of Snapshot Mosaic Hyperspectral Imagery
K Fotiadou, G Tsagkatakis, P Tsakalides
International Symposium on Electronic Imaging, 2017
272017
Graph and Rank Regularized Matrix Recovery for Snapshot Spectral Image Demosaicing
G Tsagkatakis, M Bloemen, B Geelen, M Jayapala, P Tsakalides
IEEE Transactions on Computational Imaging, 2018
262018
Efficient training for fingerprint based positioning using matrix completion
S Nikitaki, G Tsagkatakis, P Tsakalides
2012 Proceedings of the 20th European Signal Processing Conference (EUSIPCO …, 2012
262012
Methods for tracking objects using random projections, distance learning and a hybrid template library and apparatuses thereof
G Tsagkatakis, A Savakis
US Patent 8,873,798, 2014
252014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20