Παρακολούθηση
Tassopoulos X. Ioannis
Tassopoulos X. Ioannis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Solving the high school timetabling problem using a hybrid cat swarm optimization based algorithm
VI Skoullis, IX Tassopoulos, GN Beligiannis
Applied Soft Computing 52, 277-289, 2017
682017
A hybrid particle swarm optimization based algorithm for high school timetabling problems
IX Tassopoulos, GN Beligiannis
applied soft computing 12 (11), 3472-3489, 2012
672012
Solving effectively the school timetabling problem using particle swarm optimization
IX Tassopoulos, GN Beligiannis
Expert Systems with Applications 39 (5), 6029-6040, 2012
582012
Α two-phase adaptive variable neighborhood approach for nurse rostering
IX Tassopoulos, IP Solos, GN Beligiannis
Computers & Operations Research 60, 150-169, 2015
412015
A generic two-phase stochastic variable neighborhood approach for effectively solving the nurse rostering problem
IP Solos, IX Tassopoulos, GN Beligiannis
Algorithms 6 (2), 278-308, 2013
362013
Optimizing shift scheduling for tank trucks using an effective stochastic variable neighbourhood approach
IP Solos, IX Tassopoulos, GN Beligiannis
International Journal of Artificial Intelligence 14 (1), 1-26, 2016
332016
Using particle swarm optimization to solve effectively the school timetabling problem
IX Tassopoulos, GN Beligiannis
Soft Computing 16 (7), 1229-1252, 2012
332012
Electric transit route network design problem: Model and application
C Iliopoulou, I Tassopoulos, K Kepaptsoglou, G Beligiannis
Transportation Research Record 2673 (8), 264-274, 2019
322019
A comparative study of modern heuristics on the school timetabling problem
IV Katsaragakis, IX Tassopoulos, GN Beligiannis
Algorithms 8 (3), 723-742, 2015
242015
Solving the Greek school timetabling problem by a mixed integer programming model
IX Tassopoulos, CA Iliopoulou, GN Beligiannis
Journal of the Operational Research Society 71 (1), 117-132, 2020
102020
Solving the Urban Transit Routing Problem Using a Cat Swarm Optimization-Based Algorithm
IV Katsaragakis, IX Tassopoulos, GN Beligiannis
Algorithms 13 (9), 223, 2020
32020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11