Παρακολούθηση
Athanasios Maglaras
Athanasios Maglaras
Professor T.E.I. of Larissa, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα teilar.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cyber security of critical infrastructures
LA Maglaras, KH Kim, H Janicke, MA Ferrag, S Rallis, P Fragkou, ...
Ict Express 4 (1), 42-45, 2018
1412018
Route optimization of electric vehicles based on dynamic wireless charging
D Kosmanos, LA Maglaras, M Mavrovouniotis, S Moschoyiannis, ...
IEEE Access 6, 42551-42565, 2018
752018
Cooperative approaches for dymanic wireless charging of electric vehicles in a smart city
LA Maglaras, FV Topalis, AL Maglaras
2014 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), 1365-1369, 2014
462014
Dynamic wireless charging of electric vehicles on the move with mobile energy disseminators
S Moschoyiannis, L Maglaras, J Jiang, F Topalis, A Maglaras
International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA …, 2015
332015
Numerical Modeling and Analysis of electric field distribution in rod–plate air gaps, with or without barrier, stressed by breakdown voltages, 1st IC-EpsMsO
A Maglaras, L Maglaras
1st IC-EpsMsO, 2005
262005
Influence of ground and corona currents on dielectric behavior of small air gaps
A Maglaras, FV Topalis
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 16 (1), 32-41, 2009
252009
Modeling and analysis of electric field distribution in air gaps, stressed by breakdown voltages.
A Maglaras, L Maglaras
WSEAS Transactions on Systems 3 (10), 3144-3151, 2004
222004
Numerical analysis of electric field in air gaps, related to the Barrier Effect
A Maglaras
1st International Conference'From Scientific Computing to Computational …, 2004
222004
The influence of the effect of grounding and corona current on the field strength the corona onset and the breakdown Voltage of Small Air Gaps
LA Maglaras, AL Maglaras, FV Topalis
WSEAS Transactions on Power Systems 3 (1), 2008
142008
The Ground Effect influence to rod-plate air gaps with or without dielectric barrier, at breakdown
A Maglaras, L Maglaras
132005
Experimental investigation along with simulation analysis of small rod–plate air gaps with or without a Barrier. The Ground Effect
A Maglaras, L Maglaras
International Journal of Scientific & Engineering Research (January 2005), 2005
122005
Mobile energy disseminators increase electrical vehicles range in a smart city
LA Maglaras, J Jiang, AL Maglaras, FV Topalis
IET Digital Library, 2014
92014
J. Drigojias Modeling and analysis along with experimental investigation of the Ground Effect in rod-plate air gaps with or without barrier. 5th WSEAS
A Maglaras, L Maglaras
IASME International Conference on ELECTRIC POWER SYSTEMS, HIGH VOLTAGES …, 2005
92005
J. Drigojias
L Maglaras, A Maglaras
Investigation of the Ground Effect in connection to the Barrier Effect in …, 0
9
Industrial internet of things (I2oT)
L Maglaras, L Shu, A Maglaras, J Jiang, H Janicke, D Katsaros, TJ Cruz
Mobile Networks and Applications 23 (4), 806-808, 2018
82018
The Influence of the Grounding of the Electrodes and the Corona Current to the Dielectric Behavior of the Air Gaps
A Maglaras, FV Topalis
Int. Conf. Med Power 8, 2008
82008
Simulation Analysis along with experimental investigation of the Ground effect in small rod-plate air gaps
A Maglaras
2nd International Conference From Scientific Computing to Computational …, 2006
72006
Maglara St
A Maglaras, A Maglaras, I Drigojias
The Ground Effect and the corona leakage effect in correlation with the …, 2006
72006
Method of controlling corona effects and breakdown voltage of small air gaps stressed by impulse voltages
A Maglaras, T Kousiouris, F Topalis, D Katsaros, LA Maglaras, ...
arXiv preprint arXiv:1410.4189, 2014
62014
Modeling and analysis along with experimental investigation of the Ground Effect in rod-plate air gaps with or without barrier.
AL Maglaras, LA Maglaras, I DRIGOJIAS
WSEAS MMACTEE, 2005
62005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20