Παρακολούθηση
Paul Blain Levy
Paul Blain Levy
Senior Lecturer, University of Birmingham
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.bham.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Call-by-push-value: A Functional/imperative Synthesis
PB Levy
Springer Science & Business Media, 2012
407*2012
Modelling environments in call-by-value programming languages
PB Levy, J Power, H Thielecke
Information and computation 185 (2), 182-210, 2003
1812003
Call-by-push-value
PB Levy
1062013
Combining algebraic effects with continuations
M Hyland, PB Levy, G Plotkin, J Power
Theoretical Computer Science 375 (1), 20-40, 2007
77*2007
Thoracoscopic laser bullectomy: a prospective study with three-month results
S Hazelrigg, T Boley, J Henkle, C Lawyer, D Johnstone, K Naunheim, ...
The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 112 (2), 319-327, 1996
671996
Effectful applicative bisimilarity: Monads, relators, and Howe's method
U Dal Lago, F Gavazzo, PB Levy
2017 32nd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS), 1-12, 2017
662017
Functional programs that explain their work
R Perera, UA Acar, J Cheney, PB Levy
Proceedings of the 17th ACM SIGPLAN international conference on Functional …, 2012
652012
Possible world semantics for general storage in call-by-value
PB Levy
International Workshop on Computer Science Logic, 232-246, 2002
582002
Typed normal form bisimulation
S Lassen, P Levy
Computer Science Logic, 283-297, 2007
552007
Similarity quotients as final coalgebras
P Levy
Foundations of Software Science and Computational Structures, 27-41, 2011
542011
From applicative to environmental bisimulation
V Koutavas, PB Levy, E Sumii
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 276, 215-235, 2011
472011
Adjunction models for call-by-push-value with stacks
PB Levy
Theory and Applications of Categories 14 (5), 75-110, 2005
472005
Typed normal form bisimulation for parametric polymorphism
SB Lassen, PB Levy
2008 23rd Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 341-352, 2008
452008
Infinite trace equivalence
PB Levy
Annals of Pure and Applied Logic 151 (2), 170-198, 2008
32*2008
Monads and adjunctions for global exceptions
PB Levy
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 158, 261-287, 2006
292006
Universal properties of impure programming languages
S Staton, PB Levy
ACM SIGPLAN Notices 48 (1), 179-192, 2013
282013
Characteristic formulae for fixed-point semantics: a general framework
L Aceto, A Ingólfsdóttir, PB Levy, J Sack
Mathematical Structures in Computer Science 22 (2), 125-173, 2012
282012
Coproducts of monads on set
J Ad'mek, S Milius, N Bowler, PB Levy
2012 27th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 45-54, 2012
252012
Transition systems over games
PB Levy, S Staton
Proceedings of the Joint Meeting of the Twenty-Third EACSL Annual Conference …, 2014
222014
Infinitary Howe's method
PB Levy
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 164 (1), 85-104, 2006
222006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20