Παρακολούθηση
Georgios Evangelopoulos
Georgios Evangelopoulos
X, the moonshot factory
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multimodal Saliency and Fusion for Movie Summarization Based on Aural, Visual, and Textual Attention
G Evangelopoulos, A Zlatintsi, A Potamianos, P Maragos, K Rapantzikos, ...
Multimedia, IEEE Transactions on 15 (7), 1553 - 1568, 2013
2572013
A supervised approach to movie emotion tracking
N Malandrakis, A Potamianos, G Evangelopoulos, A Zlatintsi
2011 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2011
1262011
Texture analysis and segmentation using modulation features, generative models, and weighted curve evolution
I Kokkinos, G Evangelopoulos, P Maragos
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 31 (1), 142-157, 2008
972008
Multiband modulation energy tracking for noisy speech detection
G Evangelopoulos, P Maragos
IEEE Transactions on audio, speech, and language processing 14 (6), 2024-2038, 2006
972006
Video event detection and summarization using audio, visual and text saliency
G Evangelopoulos, A Zlatintsi, G Skoumas, K Rapantzikos, A Potamianos, ...
2009 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2009
892009
Movie summarization based on audiovisual saliency detection
G Evangelopoulos, K Rapantzikos, A Potamianos, P Maragos, A Zlatintsi, ...
2008 15th IEEE International Conference on Image Processing, 2528-2531, 2008
742008
3D-2D face recognition with pose and illumination normalization
IA Kakadiaris, G Toderici, G Evangelopoulos, G Passalis, D Chu, X Zhao, ...
Computer Vision and Image Understanding 154, 137-151, 2017
732017
Soil image segmentation and texture analysis: a computer vision approach
A Sofou, G Evangelopoulos, P Maragos
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 2 (4), 394-398, 2005
612005
The language of fake news: Opening the black-box of deep learning based detectors
N O'Brien, S Latessa, G Evangelopoulos, X Boix
Center for Brains, Minds and Machines (CBMM), 2018
482018
COGNIMUSE: A multimodal video database annotated with saliency, events, semantics and emotion with application to summarization
A Zlatintsi, P Koutras, G Evangelopoulos, N Malandrakis, N Efthymiou, ...
EURASIP Journal on Image and Video Processing 2017 (1), 1-24, 2017
482017
Symmetry-adapted representation learning
F Anselmi, G Evangelopoulos, L Rosasco, T Poggio
Pattern Recognition 86, 201-208, 2019
402019
Speech event detection using multiband modulation energy
G Evangelopoulos, P Maragos
9th European Conference on Speech Communication and Technology (Interspeech …, 2005
352005
A Deep Representation For Invariance And Music Classification
C Zhang, G Evangelopoulos, S Voinea, L Rosasco, T Poggio
332014
A saliency-based approach to audio event detection and summarization
A Zlatintsi, P Maragos, A Potamianos, G Evangelopoulos
EUSIPCO 2012, 12th European Signal Processing Conference, 2012
322012
Audiovisual attention modeling and salient event detection
G Evangelopoulos, K Rapantzikos, P Maragos, Y Avrithis, A Potamianos
Multimodal Processing and Interaction: Audio, Video, Text, 1-21, 2008
302008
UHDB11 Database for 3D-2D Face Recognition
G Toderici, G Evangelopoulos, T Fang, T Theoharis, IA Kakadiaris
282013
An audio-visual saliency model for movie summarization
K Rapantzikos, G Evangelopoulos, P Maragos, Y Avrithis
2007 IEEE 9th Workshop on Multimedia Signal Processing, 320-323, 2007
272007
Minimizing Illumination Differences for 3-D to 2-D Face Recognition Using Lighting Maps
X Zhao, G Evangelopoulos, D Chu, S Shah, IA Kakadiaris
Cybernetics, IEEE Transactions on 44 (5), 725 - 736, 2014
232014
Spatial Bayesian surprise for image saliency and quality assessment
I Gkioulekas, G Evangelopoulos, P Maragos
2010 IEEE international conference on image processing, 1081-1084, 2010
202010
Leveling cartoons, texture energy markers, and image decomposition.
P Maragos, G Evangelopoulos
ISMM (1), 125-138, 2007
202007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20