Παρακολούθηση
Yiannis Koutedakis
Yiannis Koutedakis
TEFAA, Department of Physical Education and Sport Science, Thessaly Uni, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The dancer as a performing athlete: physiological considerations
Y Koutedakis, A Jamurtas
Sports medicine 34, 651-661, 2004
7392004
Effects of exercise and physical activity on depression
PC Dinas, Y Koutedakis, AD Flouris
Irish journal of medical science 180, 319-325, 2011
6452011
Acute impact of active and passive electronic cigarette smoking on serum cotinine and lung function
AD Flouris, MS Chorti, KP Poulianiti, AZ Jamurtas, K Kostikas, ...
Inhalation toxicology 25 (2), 91-101, 2013
5282013
Inspiratory muscle training improves rowing performance.
S Volianitis, AK McConnell, Y Koutedakis, LR McNaughton, K Backx, ...
Lippincott Williams & Wilkins, 2001
4612001
Plasma amino acid concentrations in the overtraining syndrome: possible effects on the immune system.
M Parry-Billings, R Budgett, Y Koutedakis, E Blomstrand, S Brooks, ...
Medicine and science in sports and exercise 24 (12), 1353-1358, 1992
4141992
Hypermobility and dance: a review
H Day, Y Koutedakis, MA Wyon
International journal of sports medicine, 485-489, 2011
3482011
The effect of muscle-damaging exercise on blood and skeletal muscle oxidative stress: magnitude and time-course considerations
MG Nikolaidis, AZ Jamurtas, V Paschalis, IG Fatouros, Y Koutedakis, ...
Sports medicine 38, 579-606, 2008
3362008
Rheumatoid arthritis, cardiovascular disease and physical exercise: a systematic review
GS Metsios, A Stavropoulos-Kalinoglou, J Veldhuijzen van Zanten, ...
Rheumatology 47 (3), 239-248, 2008
3322008
Comparison between leg and arm eccentric exercises of the same relative intensity on indices of muscle damage
AZ Jamurtas, V Theocharis, T Tofas, A Tsiokanos, C Yfanti, V Paschalis, ...
European journal of applied physiology 95, 179-185, 2005
3312005
Ballet injuries: injury incidence and severity over 1 year
N Allen, A Nevill, J Brooks, Y Koutedakis, M Wyon
journal of orthopaedic & sports physical therapy 42 (9), 781-A1, 2012
3132012
Individualised aerobic and resistance exercise training improves cardiorespiratory fitness and reduces cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis
A Stavropoulos-Kalinoglou, GS Metsios, JJV Van Zanten, P Nightingale, ...
Annals of the rheumatic diseases 72 (11), 1819-1825, 2013
3042013
Sampling time is crucial for measurement of aerobic exercise-induced oxidative stress
Y Michailidis, AZ Jamurtas, MG Nikolaidis, IG Fatouros, Y Koutedakis, ...
Medicine & Science in Sports & Exercise 39 (7), 1107-1113, 2007
2922007
Obesity in rheumatoid arthritis
A Stavropoulos-Kalinoglou, GS Metsios, Y Koutedakis, GD Kitas
Rheumatology 50 (3), 450-462, 2011
2512011
Redefining overweight and obesity in rheumatoid arthritis patients
A Stavropoulos-Kalinoglou, GS Metsios, Y Koutedakis, AM Nevill, ...
Annals of the rheumatic diseases 66 (10), 1316-1321, 2007
2442007
Association of physical inactivity with increased cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis
GS Metsios, A Stavropoulos-Kalinoglou, VF Panoulas, M Wilson, ...
European Journal of Preventive Cardiology 16 (2), 188-194, 2009
2382009
Cancer cachexia prevention via physical exercise: molecular mechanisms
DW Gould, I Lahart, AR Carmichael, Y Koutedakis, GS Metsios
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle 4, 111-124, 2013
2282013
The effects of three months of aerobic and strength training on selected performance-and fitness-related parameters in modern dance students
Y Koutedakis, H Hukam, G Metsios, A Nevill, G Giakas, A Jamurtas, ...
The Journal of Strength & Conditioning Research 21 (3), 808-812, 2007
2272007
Physiological fitness and professional classical ballet performance: a brief review
EA Twitchett, Y Koutedakis, MA Wyon
The Journal of Strength & Conditioning Research 23 (9), 2732-2740, 2009
2232009
The influence of winter vitamin D supplementation on muscle function and injury occurrence in elite ballet dancers: a controlled study
MA Wyon, Y Koutedakis, R Wolman, AM Nevill, N Allen
Journal of science and medicine in sport 17 (1), 8-12, 2014
2172014
Acute effects of electronic and tobacco cigarette smoking on complete blood count
AD Flouris, KP Poulianiti, MS Chorti, AZ Jamurtas, D Kouretas, ...
Food and chemical toxicology 50 (10), 3600-3603, 2012
2172012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20