Παρακολούθηση
Bingbing Ni (PhD)
Bingbing Ni (PhD)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adsc.com.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HCP: A flexible CNN framework for multi-label image classification
Y Wei, W Xia, M Lin, J Huang, B Ni, J Dong, Y Zhao, S Yan
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 38 (9), 1901-1907, 2015
4942015
Rgbd-hudaact: A color-depth video database for human daily activity recognition
B Ni, G Wang, P Moulin
2011 IEEE international conference on computer vision workshops (ICCV …, 2011
4732011
Crowded scene analysis: A survey
T Li, H Chang, M Wang, B Ni, R Hong, S Yan
IEEE transactions on circuits and systems for video technology 25 (3), 367-386, 2014
4562014
Pose transferrable person re-identification
J Liu, B Ni, Y Yan, P Zhou, S Cheng, J Hu
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
3322018
CNN: Single-label to multi-label
Y Wei, W Xia, J Huang, B Ni, J Dong, Y Zhao, S Yan
arXiv preprint arXiv:1406.5726, 2014
3192014
Crowd counting via adversarial cross-scale consistency pursuit
Z Shen, Y Xu, B Ni, M Wang, J Hu, X Yang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
2992018
Scale-transferrable object detection
P Zhou, B Ni, C Geng, J Hu, Y Xu
proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
2752018
Assistive tagging: A survey of multimedia tagging with human-computer joint exploration
M Wang, B Ni, XS Hua, TS Chua
ACM Computing Surveys (CSUR) 44 (4), 1-24, 2012
2672012
Unsupervised deep learning for optical flow estimation
Z Ren, J Yan, B Ni, B Liu, X Yang, H Zha
Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2017
2652017
Person re-identification via recurrent feature aggregation
Y Yan, B Ni, Z Song, C Ma, Y Yan, X Yang
European conference on computer vision, 701-716, 2016
2492016
Variational convolutional neural network pruning
C Zhao, B Ni, J Zhang, Q Zhao, W Zhang, Q Tian
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
2222019
Modeling point clouds with self-attention and gumbel subset sampling
J Yang, Q Zhang, B Ni, L Li, J Liu, M Zhou, Q Tian
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
2112019
Deep regression tracking with shrinkage loss
X Lu, C Ma, B Ni, X Yang, I Reid, MH Yang
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 353-369, 2018
2112018
Geometric ℓp-norm feature pooling for image classification
J Feng, B Ni, Q Tian, S Yan
CVPR 2011, 2609-2704, 2011
2012011
Temporal action localization with pyramid of score distribution features
J Yuan, B Ni, X Yang, AA Kassim
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
1952016
Adversarial domain adaptation with domain mixup
M Xu, J Zhang, B Ni, T Li, C Wang, Q Tian, W Zhang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 34 (04), 6502-6509, 2020
1642020
Recognizing human group activities with localized causalities
B Ni, S Yan, A Kassim
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1470-1477, 2009
1462009
Web image mining towards universal age estimator
B Ni, Z Song, S Yan
Proceedings of the 17th ACM international conference on Multimedia, 85-94, 2009
1382009
Learning context graph for person search
Y Yan, Q Zhang, B Ni, W Zhang, M Xu, X Yang
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
1272019
Multilevel depth and image fusion for human activity detection
B Ni, Y Pei, P Moulin, S Yan
IEEE transactions on cybernetics 43 (5), 1383-1394, 2013
1232013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20