Παρακολούθηση
Ibraheem Al-Naib
Ibraheem Al-Naib
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kfupm.edu.sa
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ultrasensitive terahertz sensing with high-Q Fano resonances in metasurfaces
R Singh, W Cao, I Al-Naib, L Cong, W Withayachumnankul, W Zhang
Applied Physics Letters 105 (17), 2014
6592014
Sharp Fano resonances in THz metamaterials
R Singh, IAI Al-Naib, M Koch, W Zhang
Optics express 19 (7), 6312-6319, 2011
4492011
Observing metamaterial induced transparency in individual Fano resonators with broken symmetry
R Singh, IAI Al-Naib, Y Yang, D Roy Chowdhury, W Cao, C Rockstuhl, ...
Applied Physics Letters 99 (20), 2011
3142011
Low-loss ultra-high-Q dark mode plasmonic Fano metamaterials
W Cao, R Singh, IAI Al-Naib, M He, AJ Taylor, W Zhang
Optics letters 37 (16), 3366-3368, 2012
3122012
A review on thin-film sensing with terahertz waves
JF O’Hara, W Withayachumnankul, I Al-Naib
Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves 33, 245-291, 2012
2522012
Thin-film sensing with planar asymmetric metamaterial resonators
IAI Al-Naib, C Jansen, M Koch
Applied Physics Letters 93 (8), 2008
2242008
Fano resonances in terahertz metasurfaces: a figure of merit optimization
L Cong, M Manjappa, N Xu, I Al‐Naib, W Zhang, R Singh
Advanced Optical Materials 3 (11), 1537-1543, 2015
2092015
Active photoswitching of sharp Fano resonances in THz metadevices
M Manjappa, YK Srivastava, L Cong, I Al-Naib, R Singh
2022017
High harmonic generation in undoped graphene: Interplay of inter-and intraband dynamics
I Al-Naib, JE Sipe, MM Dignam
Physical Review B 90 (24), 245423, 2014
1642014
Terahertz metasurfaces with high Q-factors
C Jansen, IAI Al-Naib, N Born, M Koch
Applied Physics Letters 98 (5), 2011
1442011
Asymmetric planar terahertz metamaterials
R Singh, IAI Al-Naib, M Koch, W Zhang
Optics express 18 (12), 13044-13050, 2010
1342010
Active control of nanodielectric‐induced THz quasi‐BIC in flexible metasurfaces: a platform for modulation and sensing
TCW Tan, YK Srivastava, RT Ako, W Wang, M Bhaskaran, S Sriram, ...
Advanced Materials 33 (27), 2100836, 2021
1282021
The Fano resonance in symmetry broken terahertz metamaterials
R Singh, I Al-Naib, W Cao, C Rockstuhl, M Koch, W Zhang
IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 3 (6), 820-826, 2013
1242013
Ultrahigh‐Q Fano Resonances in Terahertz Metasurfaces: Strong Influence of Metallic Conductivity at Extremely Low Asymmetry
YK Srivastava, M Manjappa, L Cong, W Cao, I Al‐Naib, W Zhang, R Singh
Advanced Optical Materials 4 (3), 457-463, 2016
1202016
Conductive coupling of split ring resonators: a path to THz metamaterials with ultrasharp resonances
I Al-Naib, E Hebestreit, C Rockstuhl, F Lederer, D Christodoulides, ...
Physical review letters 112 (18), 183903, 2014
1142014
Biomedical sensing with conductively coupled terahertz metamaterial resonators
I Al-Naib
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 23 (4), 1-5, 2016
942016
Ultra-high Q even eigenmode resonance in terahertz metamaterials
I Al-Naib, Y Yang, MM Dignam, W Zhang, R Singh
Applied Physics Letters 106 (1), 2015
932015
Excitation of a high-Q subradiant resonance mode in mirrored single-gap asymmetric split ring resonator terahertz metamaterials
I Al-Naib, R Singh, C Rockstuhl, F Lederer, S Delprat, D Rocheleau, ...
Applied Physics Letters 101 (7), 2012
932012
Recent Progress in Terahertz Metasurfaces
I Al-Naib, W Withayachumnankul
Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, 1-18, 2017
832017
Polarization and angle independent terahertz metamaterials with high Q-factors
IAI Al-Naib, C Jansen, N Born, M Koch
Applied Physics Letters 98 (9), 2011
832011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20