Παρακολούθηση
Ian Gordon
Ian Gordon
Emeritus Professor of Human Geography, London School of Economics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lse.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Industrial clusters: complexes, agglomeration and/or social networks?
IR Gordon, P McCann
Urban studies 37 (3), 513, 2000
24472000
Divided cities: New York and London in the contemporary world
SS Fainstein, I Gordon, M Harloe
Cambridge, MA: Blackwell, 1992
1033*1992
Innovation, agglomeration, and regional development
IR Gordon, P McCann
Journal of Economic Geography 5 (5), 523-43, 2005
6182005
Territorial competition: some lessons for policy
PC Cheshire, IR Gordon
The Annals of Regional Science 32 (3), 321-346, 1998
4271998
Changing Cities: Rethinking Urban Competitiveness, Cohesion and Governance
N Buck, I Gordon, A Harding, Ivan Turok
Palgrave, 2005
394*2005
Working Capital: life and labour in contemporary London
NH Buck, IR Gordon, PG Hall, M Harloe, M Kleinman
Routledge, 2002
374*2002
Internationalisation and urban competition
I Gordon
Urban studies 36 (5-6), 1001-1016, 1999
2911999
Perspectives on policy analysis
I Gordon, J Lewis, K Young
Public Administration Bulletin 25, 26-35, 1977
252*1977
Territorial competition and the predictability of collective (in) action
I Gordon, P Cheshire
International Journal of Urban and Regional Research 20, 383-399, 1996
2501996
Migration in a segmented labour market
I Gordon
Transactions of the Institute of british Geographers, 139-155, 1995
2111995
Economic impact on the London and UK economy of an earned regularisation of irregular migrants to the UK,
I Gordon, K Scanlon, T Travers, C Whitehead
Greater London Authority : London, 2009
182*2009
Industrial clusters, transactions costs and the institutional determinants of MNE location behaviour
P McCann, T Arita, IR Gordon
International Business Review 11 (6), 647-663, 2002
1682002
Territorial competition in an Integrating Europe
P Cheshire, I Gordon
Aldershot: Avebury, 1995
1661995
In what sense left behind by globalisation? Looking for a less reductionist geography of the populist surge in Europe
IR Gordon
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 11 (1), 95-113, 2018
1562018
Unemployment and spatial labour markets: strong adjustment and persistent concentration
I Gordon
Geographies of labour market inequality, 55-82, 2003
1462003
Urban size, spatial segregation and inequality in educational outcomes
I Gordon, V Monastiriotis
Urban Studies 43 (1), 213, 2006
1422006
Opportunity, preference and constraint: an approach to the analysis of metropolitan migration
I Gordon, R Vickerman
Urban Studies 19 (3), 247, 1982
1321982
Unemployment in the British metropolitan labour areas
P Burridge, I Gordon
Oxford Economic Papers 33 (2), 274-297, 1981
1281981
Cities in the new conventional wisdom
IR Gordon, N Buck
Changing cities: rethinking urban competitiveness, cohesion and governance …, 2005
123*2005
Localities and tourism
I Gordon, B Goodall
Tourism Geographies 2 (3), 290-311, 2000
1192000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20