Παρακολούθηση
Michael Isard
Michael Isard
Research Scientist, Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tensorflow: Large-scale machine learning on heterogeneous distributed systems
M Abadi, A Agarwal, P Barham, E Brevdo, Z Chen, C Citro, GS Corrado, ...
arXiv preprint arXiv:1603.04467, 2016
44868*2016
CONDENSATION--conditional density propagation for visual tracking
M Isard, A Blake
International journal of computer vision 29 (1), 5, 1998
74931998
Dryad: distributed data-parallel programs from sequential building blocks
M Isard, M Budiu, Y Yu, A Birrell, D Fetterly
Proceedings of the 2nd ACM SIGOPS/EuroSys European Conference on Computer …, 2007
37002007
Object retrieval with large vocabularies and fast spatial matching
J Philbin, O Chum, M Isard, J Sivic, A Zisserman
2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2007
35782007
Active contours: the application of techniques from graphics, vision, control theory and statistics to visual tracking of shapes in motion
A Blake, M Isard
Springer Science & Business Media, 2012
24992012
Contour tracking by stochastic propagation of conditional density
M Isard, A Blake
Computer Vision—ECCV'96: 4th European Conference on Computer Vision …, 1996
19621996
Lost in quantization: Improving particular object retrieval in large scale image databases
J Philbin, O Chum, M Isard, J Sivic, A Zisserman
2008 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2008
17942008
Quincy: fair scheduling for distributed computing clusters
M Isard, V Prabhakaran, J Currey, U Wieder, K Talwar, A Goldberg
Proceedings of the ACM SIGOPS 22nd symposium on Operating systems principles …, 2009
11662009
DryadLINQ: A system for general-purpose distributed data-parallel computing using a high-level language
YYMID Fetterly, M Budiu, Ú Erlingsson, PKGJ Currey
Proc. LSDS-IR 8, 2009
10912009
Total recall: Automatic query expansion with a generative feature model for object retrieval
O Chum, J Philbin, J Sivic, M Isard, A Zisserman
2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision, 1-8, 2007
10502007
Naiad: a timely dataflow system
DG Murray, F McSherry, R Isaacs, M Isard, P Barham, M Abadi
Proceedings of the Twenty-Fourth ACM Symposium on Operating Systems …, 2013
10062013
BraMBLe: A Bayesian multiple-blob tracker
M Isard, J MacCormick
Proceedings Eighth IEEE International Conference on Computer Vision. ICCV …, 2001
9582001
ICONDENSATION: Unifying low-level and high-level tracking in a stochastic framework
M Isard, A Blake
Computer Vision—ECCV'98: 5th European Conference on Computer Vision …, 1998
9161998
Partitioned sampling, articulated objects, and interface-quality hand tracking
J MacCormick, M Isard
Computer Vision—ECCV 2000: 6th European Conference on Computer Vision …, 2000
6972000
A multi-view embedding space for modeling internet images, tags, and their semantics
Y Gong, Q Ke, M Isard, S Lazebnik
International journal of computer vision 106, 210-233, 2014
6562014
TensorFlow: Large-scale machine learning on heterogeneous systems, software available from tensorflow. org (2015)
M Abadi, A Agarwal, P Barham, E Brevdo, Z Chen, C Citro, GS Corrado, ...
URL https://www. tensorflow. org, 2015
6282015
Tracking loose-limbed people
L Sigal, S Bhatia, S Roth, MJ Black, M Isard
Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision …, 2004
5602004
Palm: Scaling language modeling with pathways
A Chowdhery, S Narang, J Devlin, M Bosma, G Mishra, A Roberts, ...
arXiv preprint arXiv:2204.02311, 2022
5482022
Bundling features for large scale partial-duplicate web image search
Z Wu, Q Ke, M Isard, J Sun
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 25-32, 2009
5132009
A mixed-state condensation tracker with automatic model-switching
M Isard, A Blake
Sixth International Conference on Computer Vision (IEEE Cat. No. 98CH36271 …, 1998
4951998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20