Παρακολούθηση
Sotirios Kokkalas, Professor
Sotirios Kokkalas, Professor
Department of Geology, University of Patras, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stress and deformation patterns in the Aegean region
T Doutsos, S Kokkalas
Journal of Structural Geology 23 (2-3), 455-472, 2001
1852001
Postcollisional contractional and extensional deformation in the Aegean region
S Kokkalas, P Xypolias, I Koukouvelas, T Doutsos
SPECIAL PAPERS-GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 409, 97, 2006
1152006
Postorogenic shoshonitic rocks and their origin by melting underplated basalts: The Miocene of Limnos, Greece
G Pe-Piper, DJW Piper, I Koukouvelas, LM Dolansky, S Kokkalas
Geological Society of America Bulletin 121 (1-2), 39-54, 2009
1132009
Quantitative analysis and visualization of nonplanar fault surfaces using terrestrial laser scanning (LIDAR)—The Arkitsa fault, central Greece, as a case study
RR Jones, S Kokkalas, KJW McCaffrey
Geosphere 5 (6), 465-482, 2009
752009
Heterogeneous ductile deformation along a mid-crustal extruding shear zone: an example from the External Hellenides (Greece)
P Xypolias, S Kokkalas
Geological Society, London, Special Publications 268 (1), 497-516, 2006
742006
Upward extrusion and subsequent transpression as a possible mechanism for the exhumation of HP/LT rocks in Evia Island (Aegean Sea, Greece)
P Xypolias, S Kokkalas, K Skourlis
Journal of Geodynamics 35 (3), 303-332, 2003
722003
A comparison of terrestrial laser scanning and structure-from-motion photogrammetry as methods for digital outcrop acquisition
MW Wilkinson, RR Jones, CE Woods, SR Gilment, KJW McCaffrey, ...
Geosphere 12 (6), 1865-1880, 2016
712016
Morphotectonic analysis in the Eliki fault zone (Gulf of Corinth, Greece)
Σ Βέρριος, Β Ζυγούρη, Σ Κοκκάλας
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 36 (4), 1706-1715, 2004
682004
An exhumation model of the south Peloponnesus, Greece
T Doutsos, I Koukouvelas, G Poulimenos, S Kokkalas, P Xypolias, ...
International Journal of Earth Sciences 89 (2), 350-365, 2000
662000
Vorticity of flow in ductile thrust zones: examples from the Attico-Cycladic Massif (Internal Hellenides, Greece)
P Xypolias, D Spanos, V Chatzaras, S Kokkalas, I Koukouvelas
Geological Society, London, Special Publications 335 (1), 687-714, 2010
642010
Late Holocene evolution of the East Eliki fault, Gulf of Corinth (Central Greece)
SB Pavlides, IK Koukouvelas, S Kokkalas, L Stamatopoulos, ...
Quaternary international 115, 139-154, 2004
542004
Palaeoseismic data and their implication for active deformation in Greece
A Chatzipetros, S Kokkalas, S Pavlides, I Koukouvelas
Journal of Geodynamics 40 (2-3), 170-188, 2005
452005
Is there a link between faulting and magmatism in the south-central Aegean Sea?
S Kokkalas, A Aydin
Geological Magazine 150 (2), 193-224, 2013
432013
Subduction‐and exhumation‐related structures in the Cycladic Blueschists: Insights from south Evia Island (Aegean region, Greece)
P Xypolias, I Iliopoulos, V Chatzaras, S Kokkalas
Tectonics 31 (2), 2012
432012
Surface deformation during the Mw 6.4 (8 June 2008) Movri Mountain earthquake in the Peloponnese, and its implications for the seismotectonics of western Greece
IK Koukouvelas, S Kokkalas, P Xypolias
International Geology Review 52 (2-3), 249-268, 2010
412010
Coexistence of thin-and thick-skinned tectonics in Zakynthos area (western Greece): Insights from seismic sections and regional seismicity
S Kokkalas, E Kamberis, P Xypolias, S Sotiropoulos, I Koukouvelas
Tectonophysics 597, 73-84, 2013
402013
Emplacement of the Miocene west Naxos pluton (Aegean Sea, Greece): a structural study
IK Koukouvelas, S Kokkalas
Geological Magazine 140 (1), 45-61, 2003
402003
Paleoseismicity of the Kaparelli fault (eastern Corinth Gulf): evidence for earthquake recurrence and fault behavior
S Kokkalas, S Pavlides, I Koukouvelas, A Ganas, L Stamatopoulos
Bollettino-Societa Geologica Italiana 126 (2), 387, 2007
352007
Fault-scarp degradation modeling in central Greece: the Kaparelli and Eliki faults (Gulf of Corinth) as a case study
S Kokkalas, IK Koukouvelas
Journal of Geodynamics 40 (2-3), 200-215, 2005
342005
Scaling properties within the Gulf of Corinth, Greece; comparison between offshore and onshore active faults
V Zygouri, S Verroios, S Kokkalas, P Xypolias, IK Koukouvelas
Tectonophysics 453 (1-4), 193-210, 2008
332008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20