Παρακολούθηση
Kanchana Thilakarathna
Kanchana Thilakarathna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sydney.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A Survey of Wearable Devices and Challenges
S Seneviratne, Y Hu, T Nguyen, G Lan, S Khalifa, K Thilakarathna, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 19 (4), 2573-2620, 2017
6582017
Security and privacy approaches in mixed reality: A literature survey
JA De Guzman, K Thilakarathna, A Seneviratne
ACM Computing Surveys (CSUR) 52 (6), 110, 2019
1792019
Crosspoint: Self-supervised cross-modal contrastive learning for 3d point cloud understanding
M Afham, I Dissanayake, D Dissanayake, A Dharmasiri, K Thilakarathna, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
1402022
A Delay-Tolerant Payment Scheme Based on the Ethereum Blockchain
Y Hu, A Manzoor, P Ekparinya, M Liyanage, K Thilakarathna, G Jourjon, ...
IEEE Access 7, 33159-33172, 2019
1102019
Blockchain-based Smart Contracts-Applications and Challenges
Y Hu, M Liyanage, A Mansoor, K Thilakarathna, G Jourjon, A Seneviratne
arXiv preprint arXiv:1810.04699, 2018
722018
Characterizing and Detecting Money Laundering Activities on the Bitcoin Network
Y Hu, S Seneviratne, K Thilakarathna, K Fukuda, A Seneviratne
arXiv preprint arXiv:1912.12060, 2019
682019
Mobile Social Networking through Friend-to-Friend Opportunistic Content Dissemination
K Thilakarathna, AC Viana, A Seneviratne, H Petander
Proceedings of the ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking …, 2013
562013
Deep Content: Unveiling Video Streaming Content from Encrypted WiFi Traffic
Y Li, Y Huang, R Xu, S Seneviratne, K Thilakarathna, A Cheng, D Webb, ...
2018 IEEE 17th International Symposium on Network Computing and Applications …, 2018
452018
MobiTribe: Cost Efficient Distributed User Generated Content Sharing on Smartphones
K Thilakarathna, H Petander, J Mestre, A Seneviratne
Mobile Computing, IEEE Transactions on 13 (9), 2058-2070, 2014
372014
A Decade of Mal-Activity Reporting: A Retrospective Analysis of Internet Malicious Activity Blacklists
BZH Zhao, M Ikram, HJ Asghar, MA Kaafar, A Chaabane, K Thilakarathna
Proceedings of the 2019 ACM Asia Conference on Computer and Communications …, 2019
272019
DronePrint: Acoustic Signatures for Open-set Drone Detection and Identification with Online Data
H Kolamunna, T Dahanayaka, J Li, S Seneviratne, K Thilakaratne, ...
Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous …, 2021
262021
A deep dive into location-based communities in social discovery networks
K Thilakarathna, S Seneviratne, K Gupta, MA Kaafar, A Seneviratne
Computer Communications 100, 78-90, 2017
202017
Design and Analysis of an Efficient Friend-to-Friend Content Dissemination System
K Thilakarathna, AC Viana, A Seneviratne, H Petander
IEEE Transactions on Mobile Computing 16 (3), 702-715, 2016
202016
A Spatio-Temporal Analysis of Mobile Internet Traffic in Public Transportation Systems: A View of Web Browsing from The Bus
F Jiang, K Thilakarathna, MA Kaafar, F Rosenbaum, A Seneviratne
Proceedings of the 10th ACM MobiCom Workshop on Challenged Networks, 37-42, 2015
202015
A first look into privacy leakage in 3D mixed reality data
JA de Guzman, K Thilakarathna, A Seneviratne
Computer Security–ESORICS 2019: 24th European Symposium on Research in …, 2019
182019
Performance of content replication in mobitribe: A distributed architecture for mobile ugc sharing
K Thilakarathna, H Petander, A Seneviratne
2011 IEEE 36th Conference on Local Computer Networks, 554-562, 2011
162011
Unravelling Spatial Privacy Risks of Mobile Mixed Reality Data
JA Guzman, A Seneviratne, K Thilakarathna
Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous …, 2021
152021
MusicID: A Brainwave-Based User Authentication System for Internet of Things
J Sooriyaarachchi, S Seneviratne, K Thilakarathna, AY Zomaya
IEEE Internet of Things Journal 8 (10), 8304-8313, 2020
142020
A First Look at SIM-Enabled Wearables in the Wild
H Kolamunna, I Leontiadis, D Perino, S Seneviratne, K Thilakarathna, ...
Proceedings of the Internet Measurement Conference 2018, 77-83, 2018
142018
Airborne Disease Propagation on Large Scale Social Contact Networks
M Shahzamal, R Jurdak, R Arablouei, M Kim, K Thilakarathna, B Mans
Proceedings of the 2nd International Workshop on Social Sensing, 35-40, 2017
142017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20