Παρακολούθηση
A. Baki Kocaballi
A. Baki Kocaballi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uts.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Conversational agents in healthcare: a systematic review
L Laranjo, AG Dunn, HL Tong, AB Kocaballi, J Chen, R Bashir, D Surian, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 25 (9), 1248-1258, 2018
5062018
Chatbots in the fight against the COVID-19 pandemic
AS Miner, L Laranjo, AB Kocaballi
NPJ digital medicine 3 (1), 1-4, 2020
1222020
The Personalization of Conversational Agents in Health Care: Systematic Review
AB Kocaballi, S Berkovsky, JC Quiroz, L Laranjo, HL Tong, ...
Journal of Medical Internet Research 21 (11), 2019
922019
Do smartphone applications and activity trackers increase physical activity in adults? Systematic review, meta-analysis and metaregression
L Laranjo, D Ding, B Heleno, B Kocaballi, JC Quiroz, HL Tong, ...
British journal of sports medicine 55 (8), 422-432, 2021
632021
Measuring User Experience in Conversational Interfaces: A Comparison of Six Questionnaires
AB Kocaballi, L Laranjo, E Coiera
British Computer Society Human Computer Interaction Conference, 12, 2018
432018
The digital scribe
E Coiera, B Kocaballi, J Halamka, L Laranjo
NPJ digital medicine 1 (1), 1-5, 2018
412018
Challenges of developing a digital scribe to reduce clinical documentation burden
JC Quiroz, L Laranjo, AB Kocaballi, S Berkovsky, D Rezazadegan, ...
NPJ digital medicine 2 (1), 1-6, 2019
372019
Bodily experience and imagination: designing ritual interactions for participatory live-art contexts
L Loke, GP Khut, AB Kocaballi
Proceedings of the Designing Interactive Systems Conference, 779-788, 2012
352012
Responses of Conversational Agents to Health and Lifestyle Prompts: Investigation of Appropriateness and Presentation Structures
AB Kocaballi, JC Quiroz, S Berkovsky, D Rezazadegan, F Magrabi, ...
Journal of Medical Internet Research 22 (2), 2020
302020
Curious Whispers: An Embodied Artificial Creative System.
R Saunders, P Gemeinboeck, A Lombard, D Bourke, AB Kocaballi
ICCC, 100-109, 2010
292010
Understanding and Measuring User Experience in Conversational Interfaces
AB Kocaballi, L Laranjo, E Coiera
Interacting with Computers, 2019
272019
Design. think. make. break. repeat. A handbook of methods
M Tomitsch, C Wrigley, M Borthwick, N Ahmadpour, J Frawley, ...
Bis Publishers, 2018
222018
Conversational Agents for Health and Wellbeing
AB Kocaballi, JC Quiroz, L Laranjo, D Rezazadegan, R Kocielnik, L Clark, ...
Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing …, 2020
202020
Granular best match algorithm for context-aware computing systems
AB Kocaballı, A Koçyiğit
Journal of Systems and Software 80 (12), 2015-2024, 2007
202007
Envisioning an artificial intelligence documentation assistant for future primary care consultations: A co-design study with general practitioners
AB Kocaballi, K Ijaz, L Laranjo, JC Quiroz, D Rezazadegan, HL Tong, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 27 (11), 1695-1704, 2020
132020
Personalized mobile technologies for lifestyle behavior change: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression
HL Tong, JC Quiroz, AB Kocaballi, SCM Fat, KP Dao, H Gehringer, ...
Preventive Medicine 148, 106532, 2021
112021
A network model of activities in primary care consultations
AB Kocaballi, E Coiera, HL Tong, SJ White, JC Quiroz, F Rezazadegan, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 26 (10), 1074-1082, 2019
112019
Enabling new forms of agency using wearable environments
AB Kocaballi, P Gemeinboeck, R Saunders
Proceedings of the 8th ACM Conference on Designing Interactive Systems, 248-251, 2010
102010
Children in 2077: Designing Children’s Technologies in the Age of Transhumanism
OO Buruk, O Özcan, G Elif Baykal, T Göksun, S Acar, G Akduman, ...
Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing …, 2020
92020
Towards a relational approach to design process
AB Kocaballi, P Gemeinboeck, R Saunders, A Dong
Proceedings of ANZAScA, 2011
92011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20