Παρακολούθηση
Azin Ghazimatin
Azin Ghazimatin
Spotify
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα spotify.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Prince: Provider-side interpretability with counterfactual explanations in recommender systems
A Ghazimatin, O Balalau, R Saha Roy, G Weikum
Proceedings of the 13th International Conference on Web Search and Data …, 2020
1062020
Counterfactual explanations for neural recommenders
KH Tran, A Ghazimatin, R Saha Roy
Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2021
592021
ELIXIR: Learning from user feedback on explanations to improve recommender models
A Ghazimatin, S Pramanik, R Saha Roy, G Weikum
Proceedings of the Web Conference 2021, 3850-3860, 2021
212021
Measuring fairness of rankings under noisy sensitive information
A Ghazimatin, M Kleindessner, C Russell, Z Abedjan, J Golebiowski
Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and …, 2022
182022
FAIRY: a framework for understanding relationships between users' actions and their social feeds
A Ghazimatin, R Saha Roy, G Weikum
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and …, 2019
152019
Learning to Un-Rank: quantifying search exposure for users in online communities
AJ Biega, A Ghazimatin, H Ferhatosmanoglu, KP Gummadi, G Weikum
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge …, 2017
52017
Team selection for prediction tasks
MA Fazli, A Ghazimatin, J Habibi, H Haghshenas
Journal of Combinatorial Optimization 31 (2), 743-757, 2016
52016
Explaining recommendations in heterogeneous networks
A Ghazimatin
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2020
22020
Counterfactual Explanations for Neural Recommenders
K Hiep Tran, A Ghazimatin, R Saha Roy
arXiv e-prints, arXiv: 2105.05008, 2021
2021
Enhancing explainability and scrutability of recommender systems
A Ghazimatin
Saarländische Universitäts-und Landesbibliothek, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10