Παρακολούθηση
Edmond Mitchell
Edmond Mitchell
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.dcu.ie
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Classification of sporting activities using smartphone accelerometers
E Mitchell, D Monaghan, NE O'Connor
Sensors 13 (4), 5317-5337, 2013
1922013
Toward automatic activity classification and movement assessment during a sports training session
A Ahmadi, E Mitchell, C Richter, F Destelle, M Gowing, NE O’Connor, ...
IEEE Internet of Things Journal 2 (1), 23-32, 2014
1272014
Automatic activity classification and movement assessment during a sports training session using wearable inertial sensors
A Ahmadi, E Mitchell, F Destelle, M Gowing, NE O'Connor, C Richter, ...
2014 11th International Conference on Wearable and Implantable Body Sensor …, 2014
1002014
Breathing feedback system with wearable textile sensors
E Mitchell, S Coyle, NE O'Connor, D Diamond, T Ward
2010 International conference on body sensor networks, 56-61, 2010
622010
HeartHealth: a cardiovascular disease home-based rehabilitation system
A Chatzitofis, D Monaghan, E Mitchell, F Honohan, D Zarpalas, ...
Procedia Computer Science 63, 340-347, 2015
342015
Automatically detecting asymmetric running using time and frequency domain features
E Mitchell, A Ahmadi, NE O'Connor, C Richter, E Farrell, J Kavanagh, ...
2015 IEEE 12th International Conference on Wearable and Implantable Body …, 2015
252015
Identification of sleep apnea events using discrete wavelet transform of respiration, ecg and accelerometer signals
KT Sweeney, E Mitchell, J Gaughran, T Kane, R Costello, S Coyle, ...
2013 IEEE International Conference on Body Sensor Networks, 1-6, 2013
212013
Detection of running asymmetry using a wearable sensor system
K Moran, C Richter, E Farrell, E Mitchell, A Ahmadi, NE O’Connor
Procedia Engineering 112, 180-183, 2015
182015
Textile sensors for personalized feedback
S Coyle, E Mitchell, TE Ward, G May, NE O'Connor, D Diamond
82010
Automatic detection, extraction, and analysis of landing during a training session, using a wearable sensor system
K Moran, A Ahmadi, C Richter, E Mitchell, J Kavanagh, N O’Connor
Procedia Engineering 112, 184-189, 2015
52015
HeartHealth: new adventures in serious gaming
DS Monaghan, A Chatzitofis, F Honohan, E Mitchell, D Zarpalas, P Daras, ...
Proceedings of the 23rd ACM international conference on Multimedia, 797-798, 2015
22015
Smart tablecloths-ambient feedback of domestic electricity consumption
E Mitchell, S Coyle, AR Doherty, AF Smeaton, NE O'Connor, D Diamond
Dublin City University, 2010
22010
A machine learning framework for automatic human activity classification from wearable sensors
E Mitchell
Dublin City University, 2015
12015
Wearable sensors and feedback system to improve breathing technique
S Coyle, E Mitchell, TE Ward, NE O'Connor, D Diamond
12009
Textile sensors for personalized feedback
E Mitchell, TE Ward, N O’Connor, D Diamond
SPECIAL ISSUE ON INTERNET OF THINGS FOR SMART AND CONNECTED HEALTH
H Jiang, ME Kiziroglou, DC Yates, EM Yeatman, J Wang, Y Zhang, Y Ma, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16