Παρακολούθηση
Simon Parsons
Simon Parsons
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Use of intensity quotients and differences in absolute structure refinement
S Parsons, HD Flack, T Wagner
Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering …, 2013
18542013
Opening the gate: framework flexibility in ZIF-8 explored by experiments and simulations
D Fairen-Jimenez, SA Moggach, MT Wharmby, PA Wright, S Parsons, ...
Journal of the American Chemical Society 133 (23), 8900-8902, 2011
11412011
Inhibition of cancer cell growth by ruthenium (II) arene complexes
RE Morris, RE Aird, P del Socorro Murdoch, H Chen, J Cummings, ...
Journal of medicinal chemistry 44 (22), 3616-3621, 2001
9082001
A record anisotropy barrier for a single-molecule magnet
CJ Milios, A Vinslava, W Wernsdorfer, S Moggach, S Parsons, ...
Journal of the American Chemical Society 129 (10), 2754-2755, 2007
8512007
Structure− activity relationships for cytotoxic ruthenium (II) arene complexes containing N, N-, N, O-, and O, O-chelating ligands
A Habtemariam, M Melchart, R Fernández, S Parsons, IDH Oswald, ...
Journal of medicinal chemistry 49 (23), 6858-6868, 2006
5462006
Organometallic ruthenium (II) diamine anticancer complexes: arene-nucleobase stacking and stereospecific hydrogen-bonding in guanine adducts
H Chen, JA Parkinson, S Parsons, RA Coxall, RO Gould, PJ Sadler
Journal of the American Chemical Society 124 (12), 3064-3082, 2002
5352002
Timing of surgery following SARS‐CoV‐2 infection: an international prospective cohort study
H Gacaferi, GS Collaborative, COVIDSurg Collaborative
Anaesthesia 76 (6), 2021
531*2021
Toward a magnetostructural correlation for a family of Mn6 SMMs
CJ Milios, R Inglis, A Vinslava, R Bagai, W Wernsdorfer, S Parsons, ...
Journal of the American Chemical Society 129 (41), 12505-12511, 2007
3952007
Highly luminescent, triple-and quadruple-stranded, dinuclear Eu, Nd, and Sm (III) lanthanide complexes based on bis-diketonate ligands
AP Bassett, SW Magennis, PB Glover, DJ Lewis, N Spencer, S Parsons, ...
Journal of the American Chemical Society 126 (30), 9413-9424, 2004
3862004
Catalytic organometallic anticancer complexes
SJ Dougan, A Habtemariam, SE McHale, S Parsons, PJ Sadler
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (33), 11628-11633, 2008
3432008
A potent cytotoxic photoactivated platinum complex
FS Mackay, JA Woods, P Heringová, J Kašpárková, AM Pizarro, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (52), 20743-20748, 2007
3422007
Controlling ligand substitution reactions of organometallic complexes: Tuning cancer cell cytotoxicity
F Wang, A Habtemariam, EPL van der Geer, R Fernández, M Melchart, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 102 (51), 18269-18274, 2005
3352005
Inter-ligand reactions: in situ formation of new polydentate ligands
RA Coxall, SG Harris, DK Henderson, S Parsons, PA Tasker, ...
Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, 2349-2356, 2000
3272000
Kinetics of Aquation and Anation of Ruthenium(II) Arene Anticancer Complexes, Acidity and X‐ray Structures of Aqua Adducts
F Wang, H Chen, S Parsons, IDH Oswald, JE Davidson, PJ Sadler
Chemistry–A European Journal 9 (23), 5810-5820, 2003
3052003
Effect of high pressure on the crystal structures of polymorphs of glycine
A Dawson, DR Allan, SA Belmonte, SJ Clark, WIF David, PA McGregor, ...
Crystal growth & design 5 (4), 1415-1427, 2005
3042005
Tuning the reactivity of osmium (II) and ruthenium (II) arene complexes under physiological conditions
AFA Peacock, A Habtemariam, R Fernández, V Walland, FPA Fabbiani, ...
Journal of the American Chemical Society 128 (5), 1739-1748, 2006
2942006
The TOPAS symbolic computation system
AA Coelho, J Evans, I Evans, A Kern, S Parsons
Powder Diffraction 26 (S1), S22-S25, 2011
2872011
Synthesis, structure, and properties of [Pt (II)(diimine)(dithiolate)] dyes with 3, 3 ‘-, 4, 4 ‘-, and 5, 5 ‘-disubstituted bipyridyl: applications in dye-sensitized solar cells
EAM Geary, LJ Yellowlees, LA Jack, IDH Oswald, S Parsons, N Hirata, ...
Inorganic chemistry 44 (2), 242-250, 2005
2622005
Mixed-valent Mn supertetrahedra and planar discs as enhanced magnetic coolers
M Manoli, A Collins, S Parsons, A Candini, M Evangelisti, EK Brechin
Journal of the American Chemical Society 130 (33), 11129-11139, 2008
2392008
A single-molecule magnet with a “twist”
CJ Milios, A Vinslava, PA Wood, S Parsons, W Wernsdorfer, G Christou, ...
Journal of the American Chemical Society 129 (1), 8-9, 2007
2222007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20