Παρακολούθηση
W. Ronny Huang
W. Ronny Huang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Poison frogs! targeted clean-label poisoning attacks on neural networks
A Shafahi*, WR Huang*, M Najibi, O Suciu, C Studer, T Dumitras, ...
Advances in Neural Information Processing Systems, 6103-6113, 2018
11282018
Terahertz-driven linear electron acceleration
EA Nanni, WR Huang, KH Hong, K Ravi, A Fallahi, G Moriena, ...
Nature communications 6 (1), 8486, 2015
6622015
High conversion efficiency, high energy terahertz pulses by optical rectification in cryogenically cooled lithium niobate
SW Huang, E Granados, WR Huang, KH Hong, LE Zapata, FX Kärtner
Optics letters 38 (5), 796-798, 2013
3562013
Are adversarial examples inevitable?
A Shafahi, WR Huang, C Studer, S Feizi, T Goldstein
International Conference on Learning Representations (ICLR) 2019, 2018
3352018
Transferable Clean-Label Poisoning Attacks on Deep Neural Nets
C Zhu*, WR Huang*, A Shafahi, H Li, G Taylor, C Studer, T Goldstein
International Conference on Machine Learning (ICML) 2019, 2019
3242019
Witches' brew: Industrial scale data poisoning via gradient matching
J Geiping, L Fowl, WR Huang, W Czaja, G Taylor, M Moeller, T Goldstein
arXiv preprint arXiv:2009.02276, 2020
1902020
MetaPoison: Practical General-purpose Clean-label Data Poisoning
WR Huang*, J Geiping*, L Fowl, G Taylor, T Goldstein
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 2020
1842020
Limitations to THz generation by optical rectification using tilted pulse fronts
K Ravi, WR Huang, S Carbajo, X Wu, F Kärtner
Optics express 22 (17), 20239-20251, 2014
1492014
AXSIS: Exploring the frontiers in attosecond X-ray science, imaging and spectroscopy
FX Kaertner, F Ahr, AL Calendron, H Çankaya, S Carbajo, G Chang, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2016
1412016
Deep k-nn defense against clean-label data poisoning attacks
N Peri*, N Gupta*, WR Huang*, L Fowl, C Zhu, S Feizi, T Goldstein, ...
arXiv preprint arXiv:1909.13374, 2019
1232019
Terahertz-driven, all-optical electron gun
WR Huang, A Fallahi, X Wu, H Cankaya, AL Calendron, K Ravi, D Zhang, ...
Optica 3 (11), 1209-1212, 2016
1212016
Temperature dependent refractive index and absorption coefficient of congruent lithium niobate crystals in the terahertz range
X Wu, C Zhou, WR Huang, F Ahr, FX Kärtner
Optics express 23 (23), 29729-29737, 2015
1052015
Theory of terahertz generation by optical rectification using tilted-pulse-fronts
K Ravi, WR Huang, S Carbajo, EA Nanni, DN Schimpf, EP Ippen, ...
Optics express 23 (4), 5253-5276, 2015
1042015
The impact of neural network overparameterization on gradient confusion and stochastic gradient descent
KA Sankararaman, S De, Z Xu, WR Huang, T Goldstein
International conference on machine learning, 8469-8479, 2020
1002020
Highly efficient terahertz pulse generation by optical rectification in stoichiometric and cryo-cooled congruent lithium niobate
WR Huang, SW Huang, E Granados, K Ravi, KH Hong, LE Zapata, ...
Journal of modern optics 62 (18), 1486-1493, 2015
982015
High energy and power cryogenic composite-thin-disk Yb: YAG laser
LE Zapata, WR Huang, H Cankaya, AL Calendron, H Lin, E Granados, ...
The European Conference on Lasers and Electro-Optics, CA_7_4, 2013
89*2013
THz generation using a reflective stair-step echelon
BK Ofori-Okai, P Sivarajah, WR Huang, KA Nelson
Optics express 24 (5), 5057-5068, 2016
862016
Scaling end-to-end models for large-scale multilingual asr
B Li, R Pang, TN Sainath, A Gulati, Y Zhang, J Qin, P Haghani, WR Huang, ...
2021 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU …, 2021
682021
Understanding generalization through visualizations
WR Huang, Z Emam, M Goldblum, L Fowl, JK Terry, F Huang, T Goldstein
PMLR, 2020
672020
Gradinit: Learning to initialize neural networks for stable and efficient training
C Zhu, R Ni, Z Xu, K Kong, WR Huang, T Goldstein
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 16410-16422, 2021
622021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20