Віталій Маляренко
Віталій Маляренко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Енергетика довкілля енергозбереження
ВА Маляренко, ЛВ Лисак
Видавництво" Рубікон" ТОВ, 2004
772004
Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії
ГБ Варламов, ГМ Любчик, ВА Маляренко
Видавництво Політехніка НТУУ КПІ, 2003
692003
Основи теплофізики будівель та енергозбереження
ВА Маляренко
Харків.Видавництво САГА, 2006
532006
Енергетика і навколишнє середовище
ВА Маляренко
Видавництво САГА, 2008
412008
Основы энерготехнологии промышленности
ЛЛ Товажнянский, ОБ Анипко, ВА Маляренко, ЮА Абрамов, ...
Видавничий центр НТУ “ХПІ”, 2002
342002
Техническая теплофизика ограждающих конструкций зданий и сооружений
ВА Маляренко, АФ Редько, ЮИ Чайка, ВБ Поволочко
Харьков: Рубикон, 2001
292001
Неравномерность графика нагрузки энергосистемы и способы ее выравнивания
ВА Маляренко, ИЕ Нечмоглод, ИД Колотило
Lighting Engineering & Power Engineering, 61-66, 2011
232011
Энергосбережение и энергетический аудит. Учебное пособие
ВА Маляренко, ИА Немировский
ХНАМГ, 2008
232008
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму…
МВ Босий
КНТУ, 2016
17*2016
Когенерационные технологии в энергетике на основе применения паровых турбин малой мощности
АЛ Шубенко, ВА Маляренко, АВ Сенецкий, НЮ Бабак
НАН Украины, Институт проблем машиностроения, 2014
172014
Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник
ВА Маляренко
Видавництво САГА, 2008
162008
Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник.
ВА Маляренко
162007
Анализ критерия энергоэффективности зданий и сооружений
ВА Маляренко, НА Орлова
НТУ" ХПИ", 2004
152004
Энергетические установки и окружающая среда
ВА Маляренко, ГБ Варламов, ГН Любчик, ФВ Стольберг, СВ Широков, ...
Харьков: ХГАГХ, 2002
152002
Нерівномірність графіка навантаження енергосистеми і способи його вирівнювання
ВА Маляренко, ІД Колотило, ІЄ Нечмоглод
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2011
132011
Енергозбереження–пріоритетний напрямок розвитку і вдосконалення комунальної енергетики
ВА Маляренко
НТУ" ХПІ", 2006
132006
Возобновляемые энергоресурсы-альтернативное топливо XXI века
ВА Маляренко, ВВ Соловей, АИ Яковлев
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит., 18-28, 2005
132005
Теплоенергетика та екологія
ГБ Варламов, ГН Любчик, ВА Маляренко
Х.: Видавництво САГА, 2008
122008
Діагностування функціонально-технічного стану газо-перекачувальних арегатів: монографія.
БС Ільченко
Харківська національна академія міського господарства, 2011
112011
Введение в инженерную экологию энергетики
ВА Маляренко
Харьков: ХГАГХ, 2001
112001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20