Παρακολούθηση
Patavee Meemeng
Patavee Meemeng
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A scalable and efficient approach for compiling and analyzing commit history
P Behnamghader, P Meemeng, I Fostiropoulos, D Huang, K Srisopha, ...
Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical …, 2018
32018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.