Παρακολούθηση
Georgios Kormentzas
Georgios Kormentzas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Farm management systems and the Future Internet era
A Kaloxylos, R Eigenmann, F Teye, Z Politopoulou, S Wolfert, C Shrank, ...
Computers and electronics in agriculture 89, 130-144, 2012
3542012
The IEEE 802.11 g standard for high data rate WLANs
D Vassis, G Kormentzas, A Rouskas, I Maglogiannis
IEEE network 19 (3), 21-26, 2005
2792005
On the building blocks of quality of service in heterogeneous IP networks
J Soldatos, E Vayias, G Kormentzas
IEEE Communications Surveys & Tutorials 7 (1), 69-88, 2005
1352005
Wavelet-based compression with ROI coding support for mobile access to DICOM images over heterogeneous radio networks
I Maglogiannis, C Doukas, G Kormentzas, T Pliakas
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 13 (4), 458-466, 2009
912009
A resource intensive traffic-aware scheme using energy-aware routing in cognitive radio networks
A Bourdena, CX Mavromoustakis, G Kormentzas, E Pallis, G Mastorakis, ...
Future Generation Computer Systems 39, 16-28, 2014
802014
Advanced SSL/TLS-based authentication for secure WLAN-3G interworking
G Kambourakis, A Rouskas, G Kormentzas, S Gritzalis
IEE Proceedings-Communications 151 (5), 501-506, 2004
772004
Intelligent one-stop-shop travel recommendations using an adaptive neural network and clustering of history
M Wallace, I Maglogiannis, K Karpouzis, G Kormentzas, S Kollias
Information Technology & Tourism 6 (3), 181-193, 2003
582003
Efficient entertainment services provision over a novel network architecture
Y Kryftis, G Mastorakis, CX Mavromoustakis, JM Batalla, E Pallis, ...
IEEE Wireless Communications 23 (1), 14-21, 2016
542016
An energy-aware scheme for efficient spectrum utilization in a 5G mobile cognitive radio network architecture
CX Mavromoustakis, A Bourdena, G Mastorakis, E Pallis, G Kormentzas
Telecommunication Systems 59, 63-75, 2015
532015
Synchronization of data measurements in wireless sensor networks for IoT applications
K Skiadopoulos, A Tsipis, K Giannakis, G Koufoudakis, E Christopoulou, ...
Ad Hoc Networks 89, 47-57, 2019
502019
A prototype cognitive radio architecture for TVWS exploitation under the real time secondary spectrum market policy
A Bourdena, E Pallis, G Kormentzas, G Mastorakis
Physical Communication 10, 159-168, 2014
472014
Real-time TVWS trading based on a centralized CR network architecture
A Bourdena, G Kormentzas, C Skianis, E Pallis, G Mastorakis
2011 IEEE GLOBECOM Workshops (GC Wkshps), 964-969, 2011
472011
Seamless service provision for multi heterogeneous access
L Sarakis, G Kormentzas, FM Guirao
IEEE Wireless Communications 16 (5), 32-40, 2009
462009
Efficient radio resource management algorithms in opportunistic cognitive radio networks
A Bourdena, E Pallis, G Kormentzas, G Mastorakis
Transactions on emerging telecommunications technologies 25 (8), 785-797, 2014
382014
End-to-end quality of service provisioning through an integrated management system for multimedia content delivery
T Ahmed, AH Asgari, A Mehaoua, E Borcoci, L Berti-Équille, K Georgios
Computer communications 30 (3), 638-651, 2007
372007
Performance evaluation of single and multi-channel actor to actor communication for wireless sensor actor networks
D Vassis, G Kormentzas, C Skianis
Ad Hoc Networks 4 (4), 487-498, 2006
372006
Resource usage prediction algorithms for optimal selection of multimedia content delivery methods
Y Kryftis, CX Mavromoustakis, G Mastorakis, E Pallis, JM Batalla, ...
2015 IEEE international conference on communications (ICC), 5903-5909, 2015
362015
Context-oriented opportunistic cloud offload processing for energy conservation in wireless devices
CX Mavromoustakis, G Kormentzas, G Mastorakis, A Bourdena, E Pallis, ...
2014 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 24-30, 2014
362014
The impact of 6G-IoT technologies on the development of agriculture 5.0: a review
S Polymeni, S Plastras, DN Skoutas, G Kormentzas, C Skianis
Electronics 12 (12), 2651, 2023
342023
Delay Performance Analysis and Evaluation of IEEE 802.11e EDCA in Finite Load Conditions
D Vassis, G Kormentzas
Wireless Personal Communications 34, 29-43, 2005
342005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20