Παρακολούθηση
Marios Tsezos
Marios Tsezos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα metal.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Biosorption of uranium and thorium
M Tsezos, B Volesky
Biotechnology and Bioengineering 23 (3), 583-604, 1981
7681981
The mechanism of uranium biosorption by Rhizopus arrhizus
M Tsezos, B Volesky
Biotechnology and Bioengineering 24 (2), 385-401, 1982
5371982
Biosorption of metals. The experience accumulated and the outlook for technology development
M Tsezos
Hydrometallurgy 59 (2), 241-243, 2001
2742001
Comparison of the biosorption and desorption of hazardous organic pollutants by live and dead biomass
M Tsezos, JP Bell
Water Research 23 (5), 561-568, 1989
2631989
The mechanism of thorium biosorption by Rhizopus arrhizus
M Tsezos, B Volesky
Biotechnology and Bioengineering 24 (4), 955-969, 1982
2481982
Removal of hazardous organic pollutants by biomass adsorption
JP Bell, M Tsezos
Journal (Water Pollution Control Federation), 191-198, 1987
2151987
The role of chitin in uranium adsorption by R. arrhizus
M Tsezos
Biotechnology and Bioengineering 25 (8), 2025-2040, 1983
1931983
Recovery of uranium from biological adsorbents—desorption equilibrium
M Tsezos
Biotechnology and bioengineering 26 (8), 973-981, 1984
1901984
Adsorption of radium‐226 by biological origin absorbents
M Tsezos, DM Keller
Biotechnology and bioengineering 25 (1), 201-215, 1983
1231983
Heavy metals removal by sand filters inoculated with metal sorbing and precipitating bacteria
L Diels, PH Spaans, S Van Roy, L Hooyberghs, A Ryngaert, H Wouters, ...
Hydrometallurgy 71 (1-2), 235-241, 2003
1152003
A systematic study on equilibrium and kinetics of biosorptive accumulation. The case of Ag and Ni
M Tsezos, E Remoudaki, V Angelatou
International biodeterioration & biodegradation 35 (1-3), 129-153, 1995
1151995
A batch reactor mass transfer kinetic model for immobilized biomass biosorption
M Tsezos, SH Noh, MHI Baird
Biotechnology and bioengineering 32 (4), 545-553, 1988
1141988
The continuous recovery of uranium from biologically leached solutions using immobilized biomass
M Tsezos, RGL McCready, JP Bell
Biotechnology and bioengineering 34 (1), 10-17, 1989
1111989
A study of the effects of competing ions on the biosorption of metals
M Tsezos, E Remoudaki, V Angelatou
International Biodeterioration & Biodegradation 38 (1), 19-29, 1996
1101996
The selective extraction of metals from solution by micro-organisms. A brief overview
M Tsezos
Canadian Metallurgical Quarterly 24 (2), 141-144, 1985
1081985
An investigation of engineering parameters for the use of immobilized biomass particles in biosorption
M Tsezos, AA Deutschmann
Journal of Chemical Technology & Biotechnology 48 (1), 29-39, 1990
1061990
The mechanism of metals precipitation by biologically generated alkalinity in biofilm reactors
E Remoudaki, A Hatzikioseyian, P Kousi, M Tsezos
Water Research 37 (16), 3843-3854, 2003
912003
Adsorption by microbial biomass as a process for removal of ions from process or waste solutions
M Tsezos
Immobilisation of Ions by Bio-sorption, 1986
891986
PM10 composition during an intense Saharan dust transport event over Athens (Greece)
E Remoundaki, A Bourliva, P Kokkalis, RE Mamouri, A Papayannis, ...
Science of the Total Environment 409 (20), 4361-4372, 2011
862011
Engineering aspects of metal binding by biomass.
M Tsezos
Microbial mineral recovery, 325-339, 1990
851990
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20