Παρακολούθηση
sophia antimisiaris
sophia antimisiaris
University of Patras & FORTH/ICE-HT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exosomes and exosome-inspired vesicles for targeted drug delivery
SG Antimisiaris, S Mourtas, A Marazioti
Pharmaceutics 10 (4), 218, 2018
4952018
Nose-to-brain drug delivery: An update on clinical challenges and progress towards approval of anti-Alzheimer drugs
M Agrawal, S Saraf, S Saraf, SG Antimisiaris, MB Chougule, SA Shoyele, ...
Journal of controlled release 281, 139-177, 2018
4792018
Recent advancements in liposomes targeting strategies to cross blood-brain barrier (BBB) for the treatment of Alzheimer's disease
M Agrawal, DK Tripathi, S Saraf, S Saraf, SG Antimisiaris, S Mourtas, ...
Journal of controlled release 260, 61-77, 2017
3082017
Curcumin-decorated nanoliposomes with very high affinity for amyloid-β1-42 peptide
S Mourtas, M Canovi, C Zona, D Aurilia, A Niarakis, B La Ferla, ...
Biomaterials 32 (6), 1635-1645, 2011
2642011
Multifunctional nanoliposomes with curcumin–lipid derivative and brain targeting functionality with potential applications for Alzheimer disease
S Mourtas, AN Lazar, E Markoutsa, C Duyckaerts, SG Antimisiaris
European journal of medicinal chemistry 80, 175-183, 2014
2372014
Overcoming barriers by local drug delivery with liposomes
SG Antimisiaris, A Marazioti, M Kannavou, E Natsaridis, F Gkartziou, ...
Advanced drug delivery reviews 174, 53-86, 2021
2082021
Liposomal drugs dispersed in hydrogels: effect of liposome, drug and gel properties on drug release kinetics
S Mourtas, S Fotopoulou, S Duraj, V Sfika, C Tsakiroglou, SG Antimisiaris
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 55 (2), 212-221, 2007
1822007
Effect of curcumin-associated and lipid ligand-functionalized nanoliposomes on aggregation of the Alzheimer's Aβ peptide
M Taylor, S Moore, S Mourtas, A Niarakis, F Re, C Zona, B La Ferla, ...
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 7 (5), 541-550, 2011
1732011
Curcumin-conjugated nanoliposomes with high affinity for Aβ deposits: possible applications to Alzheimer disease
AN Lazar, S Mourtas, I Youssef, C Parizot, A Dauphin, B Delatour, ...
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 9 (5), 712-721, 2013
1682013
Effect of amphiphilic drugs on the stability and zeta-potential of their liposome formulations: a study with prednisolone, diazepam, and griseofulvin
DG Fatouros, SG Antimisiaris
Journal of colloid and interface science 251 (2), 271-277, 2002
1642002
Stability of SUV liposomes in the presence of cholate salts and pancreatic lipases: effect of lipid composition
M Kokkona, P Kallinteri, D Fatouros, SG Antimisiaris
European journal of pharmaceutical sciences 9 (3), 245-252, 2000
1582000
Liposomes for drug delivery to the lungs by nebulization
M Zaru, S Mourtas, P Klepetsanis, AM Fadda, SG Antimisiaris
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 67 (3), 655-666, 2007
1562007
Uptake and permeability studies of BBB-targeting immunoliposomes using the hCMEC/D3 cell line
E Markoutsa, G Pampalakis, A Niarakis, IA Romero, B Weksler, ...
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics 77 (2), 265-274, 2011
1492011
Chitosan-coated liposomes for delivery to lungs by nebulisation
M Zaru, ML Manca, AM Fadda, SG Antimisiaris
Colloids and surfaces B: Biointerfaces 71 (1), 88-95, 2009
1332009
Liposomes encapsulating prednisolone and prednisolone–cyclodextrin complexes: comparison of membrane integrity and drug release
DG Fatouros, K Hatzidimitriou, SG Antimisiaris
European journal of pharmaceutical sciences 13 (3), 287-296, 2001
1312001
pH-responsive hydrogel/liposome soft nanocomposites for tuning drug release
MT Popescu, S Mourtas, G Pampalakis, SG Antimisiaris, C Tsitsilianis
Biomacromolecules 12 (8), 3023-3030, 2011
1152011
Mutant KRAS promotes malignant pleural effusion formation
T Agalioti, AD Giannou, AC Krontira, NI Kanellakis, D Kati, M Vreka, ...
Nature Communications 8 (1), 15205, 2017
1072017
Integrity of liposomes in presence of cyclodextrins: effect of liposome type and lipid composition
P Hatzi, S Mourtas, PG Klepetsanis, SG Antimisiaris
International journal of pharmaceutics 333 (1-2), 167-176, 2007
1022007
The binding affinity of anti-Aβ1-42 MAb-decorated nanoliposomes to Aβ1-42 peptides in vitro and to amyloid deposits in post-mortem tissue
M Canovi, E Markoutsa, AN Lazar, G Pampalakis, C Clemente, F Re, ...
Biomaterials 32 (23), 5489-5497, 2011
1002011
PLGA, chitosan or chitosan-coated PLGA microparticles for alveolar delivery?: A comparative study of particle stability during nebulization
ML Manca, S Mourtas, V Dracopoulos, AM Fadda, SG Antimisiaris
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 62 (2), 220-231, 2008
852008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20