Παρακολούθηση
Michael Wellman
Michael Wellman
Professor of Computer Science & Engineering, University of Michigan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umich.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nash Q-learning for general-sum stochastic games
J Hu, MP Wellman
Journal of machine learning research 4 (Nov), 1039-1069, 2003
12012003
Multiagent reinforcement learning: theoretical framework and an algorithm.
J Hu, MP Wellman
ICML 98, 242-250, 1998
11061998
Sok: Security and privacy in machine learning
N Papernot, P McDaniel, A Sinha, MP Wellman
2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 399-414, 2018
798*2018
A market-oriented programming environment and its application to distributed multicommodity flow problems
MP Wellman
Journal of artificial intelligence research 1, 1-23, 1993
7901993
The Michigan Internet AuctionBot: A configurable auction server for human and software agents
PR Wurman, MP Wellman, WE Walsh
Proceedings of the second international conference on Autonomous agents, 301-308, 1998
7721998
Auction protocols for decentralized scheduling
MP Wellman, WE Walsh, PR Wurman, JK MacKie-Mason
Games and economic behavior 35 (1-2), 271-303, 2001
6022001
Real-world applications of Bayesian networks
D Heckerman, A Mamdani, MP Wellman
Communications of the ACM 38 (3), 24-26, 1995
5651995
Machine behaviour
I Rahwan, M Cebrian, N Obradovich, J Bongard, JF Bonnefon, C Breazeal, ...
Nature 568 (7753), 477-486, 2019
5592019
Fundamental concepts of qualitative probabilistic networks
MP Wellman
Artificial intelligence 44 (3), 257-303, 1990
5281990
Flexible double auctions for electronic commerce: Theory and implementation
PR Wurman, WE Walsh, MP Wellman
Decision Support Systems 24 (1), 17-27, 1998
4521998
A parametrization of the auction design space
PR Wurman, MP Wellman, WE Walsh
Games and economic behavior 35 (1-2), 304-338, 2001
3672001
The WALRAS algorithm: A convergent distributed implementation of general equilibrium outcomes
JQ Cheng, MP Wellman
Computational Economics 12 (1), 1-24, 1998
2771998
Bayesian networks
D Heckerman, MP Wellman
Communications of the ACM 38 (3), 27-31, 1995
2751995
From knowledge bases to decision models
MP Wellman, JS Breese, RP Goldman
The Knowledge Engineering Review 7 (1), 35-53, 1992
2651992
Preferential Semantics for Goals.
MP Wellman, J Doyle
AAAI 91, 698-703, 1991
2621991
A market protocol for decentralized task allocation
WE Walsh, MP Wellman
Proceedings International Conference on Multi Agent Systems (Cat. No …, 1998
2571998
Formulation of tradeoffs in planning under uncertainty
MP Wellman
Pitman, 1990
2451990
Market-oriented programming: Some early lessons
MP Wellman
Market-based control: a paradigm for distributed resource allocation, 74-95, 1996
2331996
Combinatorial auctions for supply chain formation
WE Walsh, MP Wellman, F Ygge
Proceedings of the 2nd ACM conference on Electronic commerce, 260-269, 2000
2312000
Market-aware agents for a multiagent world
MP Wellman, PR Wurman
Robotics and Autonomous Systems 24 (3-4), 115-125, 1998
2221998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20