Jorge Pinna Puissant
Jorge Pinna Puissant
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umons.ac.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Resolving model inconsistencies using automated regression planning
J Pinna Puissant, R Van Der Straeten, T Mens
Software & Systems Modeling, 1-21, 2013
51*2013
Assessing the Kodkod model finder for resolving model inconsistencies
R Van Der Straeten, JP Puissant, T Mens
European Conference on Modelling Foundations and Applications, 69-84, 2011
452011
Resolving Model Inconsistencies with Automated Planning
J Pinna Puissant, T Mens, R Van Der Straeten
Proceedings of the 3rd Workshop on Living with Inconsistencies in Software …, 2010
17*2010
Badger: A regression planner to resolve design model inconsistencies
JP Puissant, R Van Der Straeten, T Mens
European Conference on Modelling Foundations and Applications, 146-161, 2012
152012
Lines and Services in a strategic multi-modal freight network model
B Jourquin, J Pinna Puissant
NECTAR Logistics and Freight cluster meeting, 2008
11*2008
Some challenges of feature-based merging of class diagrams
G Saval, J Pinna Puissant, P Heymans, T Mens
VaMoS, 2009
92009
Lines and services in a strategic multi-modal freight network model: Methodology and application
B Jourquin, G Iassinovskaia, J Lechien, J Pinna Puissant
EUROPEAN TRANSPORT CONFERENCE 2008; PROCEEDINGS, 2008
92008
Resolving Inconsistencies in Model-Driven Engineering using Automated Planning
J Pinna Puissant
Université de Mons, 2012
8*2012
Automated planning for resolving model inconsistencies–a scalability study
JP Puissant, R Van Der Straeten, T Mens
Finds and Results from the Swedish Cyprus Expedition: A Gender Perspective …, 2010
42010
Lines and services in a regional multi-modal transport model: the case of the regional express network around Brussels
B Jourquin, G Iassinovskaia, J Lechien, J Pinna Puissant, F Usai
Proceedings of the Bivec-Gibet Transport Research Day, 839-856, 2009
32009
Software Quality Practices in Industry–A Pilot Study in Wallonia
J Pérez, JP Puissant, T Mens, F Kamseu, N Habri
University of Mons, Tech. Rep, 2012
22012
Comparing automated planning approaches for model inconsistency resolution
J Pinna Puissant, T Mens, R Van Der Straeten
Technical report, University of Mons, 2011
22011
Amélioration de la qualité de modèles: Une étude de deux approches complémentaires
T Mens, D Tamzalit, M Hoste, J Pinna Puissant
Revue Technique et Science Informatiques (TSI)-Numéro Spécial IDM, 2010
22010
Inconsistency Resolution in Model-Driven Engineering: An approach using Automated Planning
J Pinna Puissant, T Mens
BENEVOL 2009 The 8 th BElgian-NEtherlands software eVOLution seminar, 48, 2009
22009
Evaluating Software Quality Practices in Europe: Preliminary Results
F Perez Garcia, T Mens, J Pinna Puissant, A Serebrenik
2012
FB: A Fast-Backward Planner to Resolve Design-Model Inconsistencies
J Pinna Puissant, T Mens
2011
Automated Planning for Resolving Model Inconsistencies–A Scalability Study
J Pinna Puissant, T Mens, R Van Der Straeten
Proceedings of the ME 2010 International Workshop on Models and Evolution, 2010
2010
Challenges in Model-Driven Software Evolution
M Hoste, J Pinna Puissant, T Mens
ence, Eindhoven University of Technology, The Netherlands., 14, 2008
2008
researchportal. unamur. be
G Saval, J Pinna Puissant, P Heymans, T Mens
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19