Παρακολούθηση
Christopher Lynam
Christopher Lynam
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cefas.co.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Jellyfish overtake fish in a heavily fished ecosystem
CP Lynam, MJ Gibbons, BE Axelsen, CAJ Sparks, J Coetzee, ...
Current biology 16 (13), R492-R493, 2006
4542006
Interannual variability in abundance of North Sea jellyfish and links to the North Atlantic Oscillation
CP Lynam, SJ Hay, AS Brierley
Limnology and Oceanography 49 (3), 637-643, 2004
2242004
Interaction between top-down and bottom-up control in marine food webs
CP Lynam, M Llope, C Möllmann, P Helaouët, GA Bayliss-Brown, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (8), 1952-1957, 2017
1942017
Evidence for impacts by jellyfish on North Sea herring recruitment
CP Lynam, MR Heath, SJ Hay, AS Brierley
Marine Ecology Progress Series 298, 157-167, 2005
1802005
A decline in primary production in the North Sea over 25 years, associated with reductions in zooplankton abundance and fish stock recruitment
E Capuzzo, CP Lynam, J Barry, D Stephens, RM Forster, N Greenwood, ...
Global change biology 24 (1), e352-e364, 2018
1692018
Trophic level-based indicators to track fishing impacts across marine ecosystems
L Shannon, M Coll, A Bundy, D Gascuel, JJ Heymans, K Kleisner, ...
Marine Ecology Progress Series 512, 115-140, 2014
1472014
Have jellyfish in the Irish Sea benefited from climate change and overfishing?
CP Lynam, MKS Lilley, T Bastian, TK Doyle, SE Beggs, GC Hays
Global Change Biology 17 (2), 767-782, 2011
1392011
Jellyfish abundance and climatic variation: contrasting responses in oceanographically distinct regions of the North Sea, and possible implications for fisheries
CP Lynam, SJ Hay, AS Brierley
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 85 (3 …, 2005
1382005
Ecological indicators to capture the effects of fishing on biodiversity and conservation status of marine ecosystems
M Coll, LJ Shannon, KM Kleisner, MJ Juan-Jordá, A Bundy, AG Akoglu, ...
Ecological Indicators 60, 947-962, 2016
1352016
Using ecological models to assess ecosystem status in support of the European Marine Strategy Framework Directive
C Piroddi, H Teixeira, CP Lynam, C Smith, MC Alvarez, K Mazik, ...
Ecological Indicators 58, 175-191, 2015
1002015
Single-target echo detections of jellyfish
AS Brierley, BE Axelsen, DC Boyer, CP Lynam, CA Didcock, HJ Boyer, ...
ICES Journal of Marine Science 61 (3), 383-393, 2004
832004
Distribution of skates and sharks in the North Sea: 112 years of change
C Sguotti, CP Lynam, B García‐Carreras, JR Ellis, GH Engelhard
Global change biology 22 (8), 2729-2743, 2016
682016
Global in scope and regionally rich: an IndiSeas workshop helps shape the future of marine ecosystem indicators
YJ Shin, A Bundy, LJ Shannon, JL Blanchard, R Chuenpagdee, M Coll, ...
Reviews in Fish Biology and Fisheries 22 (3), 835-845, 2012
662012
Enhanced survival of 0-group gadoid fish under jellyfish umbrellas
CP Lynam, AS Brierley
Marine Biology 150 (6), 1397-1401, 2007
642007
Towards the acoustic estimation of jellyfish abundance
AS Brierley, DC Boyer, BE Axelsen, CP Lynam, CAJ Sparks, HJ Boyer, ...
Marine Ecology Progress Series 295, 105-111, 2005
632005
A catalogue of marine biodiversity indicators
H Teixeira, T Berg, L Uusitalo, K Fürhaupter, AS Heiskanen, K Mazik, ...
Frontiers in Marine Science 3, 207, 2016
592016
Bridging the gap between policy and science in assessing the health status of marine ecosystems
A Borja, M Elliott, PVR Snelgrove, MC Austen, T Berg, S Cochrane, ...
Frontiers in Marine Science 3, 175, 2016
592016
Quantitative criteria for choosing targets and indicators for sustainable use of ecosystems
AG Rossberg, L Uusitalo, T Berg, A Zaiko, A Chenuil, MC Uyarra, A Borja, ...
Ecological Indicators 72, 215-224, 2017
562017
A review of the tools used for marine monitoring in the UK: combining historic and contemporary methods with modeling and socioeconomics to fulfill legislative needs and …
TP Bean, N Greenwood, R Beckett, L Biermann, JP Bignell, JL Brant, ...
Frontiers in Marine Science 4, 263, 2017
512017
Relationships among fisheries exploitation, environmental conditions, and ecological indicators across a series of marine ecosystems
C Fu, S Large, B Knight, AJ Richardson, A Bundy, G Reygondeau, J Boldt, ...
Journal of Marine Systems 148, 101-111, 2015
502015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20