Παρακολούθηση
Dionissios Hristopulos
Dionissios Hristopulos
Άλλα ονόματαDionissios T Hristopulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spatiotemporal environmental health modelling: a tractatus stochasticus
G Christakos, D Hristopulos
Springer Science & Business Media, 2013
2002013
Methods for generating non-separable spatiotemporal covariance models with potential environmental applications
A Kolovos, G Christakos, DT Hristopulos, ML Serre
Advances in Water Resources 27 (8), 815-830, 2004
1502004
Class of variational singlet wave functions for the Hubbard model away from half filling
PW Anderson, BS Shastry, D Hristopulos
Physical Review B 40 (13), 8939, 1989
1221989
Comparison of stochastic and deterministic methods for mapping groundwater level spatial variability in sparsely monitored basins
ΕA Varouchakis, DT Hristopulos
Environmental monitoring and assessment 185 (1), 1-19, 2013
1172013
INTAMAP: the design and implementation of an interoperable automated interpolation web service
E Pebesma, D Cornford, G Dubois, GBM Heuvelink, D Hristopulos, J Pilz, ...
Computers & Geosciences 37 (3), 343-352, 2011
1042011
Spartan Gibbs random field models for geostatistical applications
DT Hristopulos
SIAM Journal on Scientific Computing 24 (6), 2125-2162, 2003
1022003
Renormalization group analysis of permeability upscaling
DT Hristopulos, G Christakos
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 13 (1), 131-161, 1999
731999
Analytic properties and covariance functions for a new class of generalized Gibbs random fields
DT Hristopulos, SN Elogne
IEEE Transactions on Information Theory 53 (12), 4667-4679, 2007
662007
Improvement of groundwater level prediction in sparsely gauged basins using physical laws and local geographic features as auxiliary variables
EA Varouchakis, DT Hristopulos
Advances in water resources 52, 34-49, 2013
622013
Random fields for spatial data modeling
DT Hristopulos
Springer Netherlands, 2020
612020
New anisotropic covariance models and estimation of anisotropic parameters based on the covariance tensor identity
DT Hristopulos
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 16 (1), 43-62, 2002
592002
Nonparametric identification of anisotropic (elliptic) correlations in spatially distributed data sets
A Chorti, DT Hristopulos
IEEE Transactions on signal processing 56 (10), 4738-4751, 2008
582008
Renormalization group methods in subsurface hydrology: overview and applications in hydraulic conductivity upscaling
DT Hristopulos
Advances in Water Resources 26 (12), 1279-1308, 2003
552003
An application of Spartan spatial random fields in environmental mapping: focus on automatic mapping capabilities
SN Elogne, DT Hristopulos, E Varouchakis
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 22 (5), 633-646, 2008
542008
Improving kriging of groundwater level data using nonlinear normalizing transformations—a field application
EA Varouchakis, DT Hristopulos, GP Karatzas
Hydrological Sciences Journal 57 (7), 1404-1419, 2012
532012
Using GPS for monitoring tall-building response to wind loading: filtering of abrupt changes and low-frequency noise, variography and spectral analysis of displacements
DT Hristopulos, SP Mertikas, I Arhontakis, JMW Brownjohn
GPS Solutions 11 (2), 85-95, 2007
502007
Variational calculation of the effective fluid permeability of heterogeneous media
DT Hristopulos, G Christakos
Physical Review E 55 (6), 7288, 1997
461997
Stochastic diagrammatic analysis of groundwater flow in heterogeneous porous media
G Christakos, DT Hristopulos, CT Miller
Water Resources Research 31 (7), 1687-1703, 1995
451995
Structural disorder effects on the tensile strength distribution of heterogeneous brittle materials with emphasis on fiber networks
DT Hristopulos, T Uesaka
Physical Review B 70 (6), 064108, 2004
442004
Fault-slip accumulation in an active rift over thousands to millions of years and the importance of paleoearthquake sampling
V Mouslopoulou, A Nicol, JJ Walsh, JG Begg, DB Townsend, ...
Journal of Structural Geology 36, 71-80, 2012
422012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20