Theofilos Kakantousis
Theofilos Kakantousis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kth.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Misco: A system for data analysis applications on networks of smartphones using mapreduce
T Kakantousis, I Boutsis, V Kalogeraki, D Gunopulos, G Gasparis, A Dou
2012 IEEE 13th International Conference on Mobile Data Management, 356-359, 2012
172012
Hopsworks: Improving User Experience and Development on Hadoop with Scalable, Strongly Consistent Metadata
M Ismail, E Gebremeskel, T Kakantousis, G Berthou, J Dowling
2017 IEEE 37th International Conference on Distributed Computing Systems …, 2017
142017
REST-based sensor networks with OData
M Thoma, T Kakantousis, T Braun
Wireless On-demand Network Systems and Services (WONS), 2014 11th Annual …, 2014
42014
A Mobile Platform for Managing Mobile MapReduce Participatory Sensing Data
T Kakantousis, V Kalogeraki
Applications and the Internet (SAINT), 2012 IEEE/IPSJ 12th International …, 2012
22012
From Copernicus Big Data to Extreme Earth Analytics
M Koubarakis, K Bereta, D Bilidas, K Giannousis, T Ioannidis, DA Pantazi, ...
Open Proceedings, 690-693, 2019
12019
Scaling yarn: A distributed resource manager for hadoop
T Kakantousis
12014
HORIZONTALLY SCALABLE ML PIPELINES WITH A FEATURE STORE
AA Ormenisan, M Ismail, K Hammar, R Andersson, E Gebremeskel, ...
1*
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7