Παρακολούθηση
Jorge Yepes
Jorge Yepes
Profesor Titular, Dpto. de Ingeniería Civil, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ulpgc.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Top-down cracking self-healing of asphalt pavements with steel filler from industrial waste applying microwaves
MA Franesqui, J Yepes, C García-González
Construction and Building Materials 149, 612-620, 2017
542017
Sustainable low-temperature asphalt mixtures with marginal porous volcanic aggregates and crumb rubber modified bitumen
MA Franesqui, J Yepes, C García-González, J Gallego
Journal of Cleaner Production 207, 44-56, 2019
332019
Improvement of moisture damage resistance and permanent deformation performance of asphalt mixtures with marginal porous volcanic aggregates using crumb rubber modified bitumen
MA Franesqui, J Yepes, C García-González
Construction and Building Materials 201, 328-339, 2019
322019
Multi-event oceanic island landslides: New onshore-offshore insights from El Hierro Island, Canary Archipelago
R León, L Somoza, R Urgeles, T Medialdea, M Ferrer, A Biain, ...
Marine Geology 393, 156-175, 2017
292017
Historia de la morfogénesis granítica
JR Vidal Romaní, J Yepes Temiño
Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 2004
292004
Development and recent activity of the San Andres landslide on el Hierro, Canary Islands, Spain
J Klimeš, J Yepes, L Becerril, M Kusák, I Galindo, J Blahut
Geomorphology 261, 119-131, 2016
252016
Reconstructing eroded paleovolcanoes on Gran Canaria, Canary Islands, using advanced geomorphometry
D Karátson, J Yepes, M Favalli, MJ Rodríguez-Peces, A Fornaciai
Geomorphology 253, 123-134, 2016
252016
Güímar and La Orotava mega-landslides (Tenerife) and tsunamis deposits in Canary Islands
M Ferrer, LG de Vallejo, J Seisdedos, JJ Coello, JC García, ...
Landslide Science and Practice: Volume 5: Complex Environment, 27-33, 2013
242013
Chemical and textural controls on the formation of sepiolite, palygorskite and dolomite in volcanic soils
J Cuadros, JL Diaz-Hernandez, A Sanchez-Navas, A Garcia-Casco, ...
Geoderma 271, 99-114, 2016
232016
Basaltic lapilli used for construction purposes in the Canary Islands, Spain
A Lomoschitz, JR Jimenez, J Yepes, JM Perez-Luzardo, A Macias-Machin, ...
Environmental & Engineering Geoscience 12 (4), 327-337, 2006
202006
Geomorfología de un sector comprendido entre las provincias de Lugo y Orense, Galicia, Macizo Hespérico
J Yepes
Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 2002., 2002
192002
Surface fitting in geomorphology—Examples for regular-shaped volcanic landforms
M Favalli, D Karátson, J Yepes, L Nannipieri
Geomorphology 221, 139-149, 2014
182014
Geomechanical characterization of volcanic aggregates for paving construction applications and correlation with the rock properties
C García-González, J Yepes, MA Franesqui
Transportation Geotechnics 24, 100383, 2020
142020
Geochronological constraints on the evolution of El Hierro (Canary Islands)
L Becerril, T Ubide, M Sudo, J Marti, I Galindo, C Gale, JM Morales, ...
Journal of African Earth Sciences 113, 88-94, 2016
142016
Characterisation of a pleistocene debris-avalanche deposit in the Tenteniguada Basin, Gran Canaria Island, Spain
A Lomoschitz, J Hervás, J Yepes, J Meco
Landslides 5, 227-234, 2008
132008
Geotechnical features of the volcanic rocks related to the Arteara rock avalanche in Gran Canaria (Canary Islands, Spain)
MJ Rodríguez-Peces, JY Temiño, E Martín-Nicolau
Landslide Science and Practice: Volume 3: Spatial Analysis and Modelling …, 2013
122013
Morphogenesis of the Ourense plains (NW of Spain)
J Yepes Temiño, JR Vidal Romaní
Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 2003
122003
Las terrazas del rio Miño en el tramo Chantada-As Neves (límite de Galicia Portugal)
JR Vidal Romaní, J Yepes Temiño
Acta geológica hispánica, 2001
122001
Evolución geomorfológica del Macizo Hespérico peninsular: estudio de un sector comprendido entre las provincias de Lugo y Ourense (Galicia, NW de España)
JR Vidal Romaní, J Yepes, R Rodríguez Martínez-Conde
Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, 1998
12*1998
Ultrasound data for laboratory calibration of an analytical model to calculate crack depth on asphalt pavements
MA Franesqui, J Yepes, C García-González
Data in brief 13, 723-730, 2017
92017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20