Duc-Tien Dang-Nguyen
Duc-Tien Dang-Nguyen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uib.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Raise: A raw images dataset for digital image forensics
DT Dang-Nguyen, C Pasquini, V Conotter, G Boato
Proceedings of the 6th ACM Multimedia Systems Conference, 219-224, 2015
2442015
Kvasir: A multi-class image dataset for computer aided gastrointestinal disease detection
K Pogorelov, KR Randel, C Griwodz, SL Eskeland, T de Lange, ...
Proceedings of the 8th ACM on Multimedia Systems Conference, 164-169, 2017
1412017
Overview of NTCIR-13 lifelog-2 task
C Gurrin, H Joho, F Hopfgartner, L Zhou, R Gupta, R Albatal, ...
NTCIR, 2017
852017
Verifying Multimedia Use at MediaEval 2015.
C Boididou, K Andreadou, S Papadopoulos, DT Dang-Nguyen, G Boato, ...
MediaEval 3 (3), 7, 2015
792015
ImageCLEF 2019: Multimedia retrieval in medicine, lifelogging, security and nature
B Ionescu, H Müller, R Péteri, YD Cid, V Liauchuk, V Kovalev, D Klimuk, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2019
662019
Overview of ImageCLEF 2018: Challenges, datasets and evaluation
B Ionescu, H Müller, M Villegas, AGS de Herrera, C Eickhoff, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2018
582018
Overview of ImageCLEF 2017: Information extraction from images
B Ionescu, H Müller, M Villegas, H Arenas, G Boato, DT Dang-Nguyen, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2017
582017
Overview of ImageCLEFlifelog 2018: Daily Living Understanding and Lifelog Moment Retrieval.
DT Dang-Nguyen, L Piras, M Riegler, L Zhou, M Lux, C Gurrin
CLEF (Working Notes), 2018
402018
Verifying information with multimedia content on twitter
C Boididou, SE Middleton, Z Jin, S Papadopoulos, DT Dang-Nguyen, ...
Multimedia Tools and Applications 77 (12), 15545-15571, 2018
392018
Overview of ImageCLEF lifelog 2017: lifelog retrieval and summarization
DT Dang-Nguyen, L Piras, M Riegler, G Boato, L Zhou, C Gurrin
CEUR-WS, 2017
392017
[Invited papers] Comparing Approaches to Interactive Lifelog Search at the Lifelog Search Challenge (LSC2018)
C Gurrin, K Schoeffmann, H Joho, A Leibetseder, L Zhou, A Duane, ...
ITE Transactions on Media Technology and Applications 7 (2), 46-59, 2019
382019
Discrimination Between Computer Generated and Natural Human Faces Based on Asymmetry Information
DT Dang-Nguyen, G Boato, FGB De Natale
312012
Overview of NTCIR-13
MP Kato, Y Liu
Proceedings of the NTCIR-13 Conference, 2017
282017
Counter-forensics of median filtering
DT Dang-Nguyen, ID Gebru, V Conotter, G Boato, FGB De Natale
2013 IEEE 15th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP …, 2013
282013
Overview of ImageCLEFlifelog 2019: solve my life puzzle and lifelog moment retrieval
DT Dang Nguyen, L Piras, M Riegler, L Zhou, M Lux, MT Tran, TK Le, ...
CEUR-WS, 2019
262019
A test collection for interactive lifelog retrieval
C Gurrin, K Schoeffmann, H Joho, B Munzer, R Albatal, F Hopfgartner, ...
International Conference on Multimedia Modeling, 312-324, 2019
262019
Identify computer generated characters by analysing facial expressions variation
DT Dang-Nguyen, G Boato, FGB De Natale
2012 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS …, 2012
262012
A hybrid approach for retrieving diverse social images of landmarks
DT Dang-Nguyen, L Piras, G Giacinto, G Boato, FGB De Natale
2015 IEEE international conference on multimedia and expo (ICME), 1-6, 2015
252015
FACE spoofing detection using LDP-TOP
QT Phan, DT Dang-Nguyen, G Boato, FGB De Natale
2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 404-408, 2016
242016
Retrieval of Diverse Images by Pre-filtering and Hierarchical Clustering
DT Dang-Nguyen, L Piras, G Giacinto, G Boato, FGB De Natale
MediaEval 2014, 2014
202014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20