Παρακολούθηση
Robert Geist
Robert Geist
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα g.clemson.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Re-coloring images for gamuts of lower dimension
K Rasche
Clemson University, 2005
2932005
Detail preserving reproduction of color images for monochromats and dichromats
K Rasche, R Geist, J Westall
IEEE Computer Graphics and Applications 25 (3), 22-30, 2005
2292005
The hybrid automated reliability predictor
JB Dugan, KS Trivedi, MK Smotherman, RM Geist
Journal of Guidance, Control, and Dynamics 9 (3), 319-331, 1986
2091986
A continuum of disk scheduling algorithms
R Geist, S Daniel
ACM Transactions on Computer Systems (TOCS) 5 (1), 77-92, 1987
2061987
Reliability estimation of fault-tolerant systems: Tools and techniques
R Geist, KS Trivedi
Computer 23 (7), 52-61, 1990
1611990
Ultrahigh reliability prediction for fault-tolerant computer systems
Geist, Trivedi
IEEE Transactions on Computers 100 (12), 1118-1127, 1983
1201983
Decomposition in reliability analysis of fault-tolerant systems
KS Trivedi, RM Geist
IEEE Transactions on Reliability 32 (5), 463-468, 1983
971983
Estimation and enhancement of real-time software reliability through mutation analysis
R Geist, AJ Offutt, FC Harris, J R I C K C
IEEE Transactions on Computers 41 (5), 550-558, 1992
931992
Hybrid reliability modeling of fault-tolerant computer systems
K Trivedi, JAB Dugan, R Geist, M Smotherman
Computers & electrical engineering 11 (2-3), 87-108, 1984
791984
Selection of a checkpoint interval in a critical-task environment
R Geist, R Reynolds, J Westall
IEEE Transactions on Reliability 37 (4), 395-400, 1988
751988
Lattice-boltzmann lighting.
R Geist, K Rasche, J Westall, RJ Schalkoff
Rendering Techniques, 355-362, 2004
702004
Ultrahigh reliability estimates through simulation
RM Geist, MK Smotherman
Proceedings., Annual Reliability and Maintainability Symposium, 350-355, 1989
571989
Reliability modeling of life-critical, real-time systems
L Tomek, V Mainkar, RM Geist, KS Trivedi
Proceedings of the IEEE 82 (1), 108-121, 1994
541994
A Markovian framework for digital halftoning
R Geist, R Reynolds, D Suggs
ACM Transactions on Graphics (TOG) 12 (2), 136-159, 1993
541993
Modeling imperfect coverage in fault-tolerant systems
K Trivedi, JB Dugan, R Geist, M Smotherman
Twenty-Fifth International Symposium on Fault-Tolerant Computing, 1995 …, 1995
491995
A Peridynamic Perspective on Spring-Mass Fracture
J Levine, C Corsi, J Tessendorf, R Geist
Eurographics/ACM SIGGRAPH Symposium on Computer Animation, 47-55, 2014
412014
Computing research programs in the US
R Geist, M Chetuparambil, S Hedetniemi, AJ Turner
Communications of the ACM 39 (12), 96-99, 1996
381996
Disk scheduling in System V
R Geist, R Reynolds, E Pittard
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 15 (1), 59-68, 1987
381987
Provably conservative approximations to complex reliability models
Smotherman, Geist, Trivedi
IEEE Transactions on Computers 100 (4), 333-338, 1986
371986
A platform for gaze-contingent virtual environments
R Danforth, A Duchowski, R Geist, E McAliley
Smart Graphics (Papers from the 2000 AAAI Spring Symposium, Technical Report …, 2000
362000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20