Παρακολούθηση
Gennaro Percannella
Gennaro Percannella
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unisa.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Graph matching and learning in pattern recognition in the last 10 years
P Foggia, G Percannella, M Vento
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 28 …, 2014
3602014
Benchmarking HEp-2 cells classification methods
P Foggia, G Percannella, P Soda, M Vento
IEEE transactions on medical imaging 32 (10), 1878-1889, 2013
2582013
Trends in IoT based solutions for health care: Moving AI to the edge
L Greco, G Percannella, P Ritrovato, F Tortorella, M Vento
Pattern recognition letters 135, 346-353, 2020
1452020
Pattern recognition in stained hep-2 cells: Where are we now?
P Foggia, G Percannella, A Saggese, M Vento
Pattern Recognition 47 (7), 2305-2314, 2014
1062014
A method for counting people in crowded scenes
D Conte, P Foggia, G Percannella, F Tufano, M Vento
2010 7th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2010
982010
Early experiences in mitotic cells recognition on HEp-2 slides
P Foggia, G Percannella, P Soda, M Vento
2010 IEEE 23rd International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2010
872010
Counting people by RGB or depth overhead cameras
L Del Pizzo, P Foggia, A Greco, G Percannella, M Vento
Pattern Recognition Letters 81, 41-50, 2016
782016
A method for counting moving people in video surveillance videos
D Conte, P Foggia, G Percannella, F Tufano, M Vento
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2010, 1-10, 2010
762010
Audio surveillance using a bag of aural words classifier
V Carletti, P Foggia, G Percannella, A Saggese, N Strisciuglio, M Vento
2013 10th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2013
672013
Benchmarking human epithelial type 2 interphase cells classification methods on a very large dataset
P Hobson, BC Lovell, G Percannella, M Vento, A Wiliem
Artificial intelligence in medicine 65 (3), 239-250, 2015
632015
A real time algorithm for people tracking using contextual reasoning
R Di Lascio, P Foggia, G Percannella, A Saggese, M Vento
Computer Vision and Image Understanding 117 (8), 892-908, 2013
542013
Counting moving people in videos by salient points detection
D Conte, P Foggia, G Percannella, F Tufano, M Vento
2010 20th International Conference on Pattern Recognition, 1743-1746, 2010
542010
Recognizing human actions by a bag of visual words
P Foggia, G Percannella, A Saggese, M Vento
2013 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, 2910-2915, 2013
482013
An ensemble of rejecting classifiers for anomaly detection of audio events
D Conte, P Foggia, G Percannella, A Saggese, M Vento
2012 IEEE Ninth International Conference on Advanced Video and Signal-Based …, 2012
472012
Performance evaluation of a people tracking system on pets2009 database
D Conte, P Foggia, G Percannella, M Vento
2010 7th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2010
442010
Age from faces in the deep learning revolution
V Carletti, A Greco, G Percannella, M Vento
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 42 (9), 2113-2132, 2019
432019
A classification-based approach to segment HEp-2 cells
G Percannella, P Soda, M Vento
2012 25th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2012
402012
A versatile and effective method for counting people on either RGB or depth overhead cameras
L Del Pizzo, P Foggia, A Greco, G Percannella, M Vento
2015 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), 1-6, 2015
392015
Counting moving persons in crowded scenes
D Conte, P Foggia, G Percannella, M Vento
Machine vision and applications 24 (5), 1029-1042, 2013
382013
A method based on the indirect approach for counting people in crowded scenes
D Conte, P Foggia, G Percannella, M Vento
2010 7th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2010
372010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20