Marcin Junczys-Dowmunt
Marcin Junczys-Dowmunt
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nematus: a Toolkit for Neural Machine Translation
R Sennrich, O Firat, K Cho, A Birch, B Haddow, J Hitschler, ...
Proceedings of the Software Demonstrations of the 15th Conference of the …, 2017
3482017
Achieving human parity on automatic Chinese to English news translation
H Hassan, A Aue, C Chen, V Chowdhary, J Clark, C Federmann, X Huang, ...
arXiv preprint arXiv:1803.05567, 2018
3232018
Marian: Fast neural machine translation in C++
M Junczys-Dowmunt, R Grundkiewicz, T Dwojak, H Hoang, K Heafield, ...
Proceedings of ACL 2018, System Demonstrations, 116-121, 2018
2742018
The United Nations Parallel Corpus v1. 0
M Ziemski, M Junczys-Dowmunt, B Pouliquen
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
2322016
Is Neural Machine Translation Ready for Deployment? A Case Study on 30 Translation Directions
M Junczys-Dowmunt, T Dwojak, H Hoang
Proceedings of the ninth International Workshop on Spoken Language …, 2016
161*2016
Approaching neural grammatical error correction as a low-resource machine translation task
M Junczys-Dowmunt, R Grundkiewicz, S Guha, K Heafield
Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the …, 2018
952018
Phrase-based Machine Translation is State-of-the-Art for Automatic Grammatical Error Correction
M Junczys-Dowmunt, R Grundkiewicz
Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2016
862016
Log-linear Combinations of Monolingual and Bilingual Neural Machine Translation Models for Automatic Post-Editing
M Junczys-Dowmunt, R Grundkiewicz
Proceedings of the First Conference on Machine Translation (WMT 16), 751-758, 2016
802016
The AMU System in the CoNLL-2014 Shared Task: Grammatical Error Correction by Data-Intensive and Feature-Rich Statistical Machine Translation
M Junczys-Dowmunt, R Grundkiewicz
Proceedings of the Eighteenth Conference on Computational Natural Language …, 2014
762014
Near human-level performance in grammatical error correction with hybrid machine translation
R Grundkiewicz, M Junczys-Dowmunt
Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the …, 2018
732018
Predicting target language CCG supertags improves neural machine translation
M Nadejde, S Reddy, R Sennrich, T Dwojak, M Junczys-Dowmunt, ...
Proceedings of the Second Conference on Machine Translation, 68-79, 2017
71*2017
Dual conditional cross-entropy filtering of noisy parallel corpora
M Junczys-Dowmunt
Proceedings of the Third Conference on Machine Translation: Shared Task …, 2018
622018
Microsoft Translator at WMT 2019: Towards Large-Scale Document-Level Neural Machine Translation
M Junczys-Dowmunt
Proceedings of the Fourth Conference on Machine Translation 2, 225-233, 2019
552019
Neural grammatical error correction systems with unsupervised pre-training on synthetic data
R Grundkiewicz, M Junczys-Dowmunt, K Heafield
Proceedings of the Fourteenth Workshop on Innovative Use of NLP for Building …, 2019
522019
The AMU-UEDIN Submission to the WMT16 News Translation Task: Attention-based NMT Models as Feature Functions in Phrase-based SMT
M Junczys-Dowmunt, T Dwojak, R Sennrich
Proceedings of the First Conference on Machine Translation (WMT 16), 319-325, 2016
512016
Pushing the limits of translation quality estimation
AFT Martins, M Junczys-Dowmunt, FN Kepler, R Astudillo, C Hokamp, ...
Transactions of the Association for Computational Linguistics 5, 205-218, 2017
502017
The WikEd Error Corpus: A Corpus of Corrective Wikipedia Edits and its Application to Grammatical Error Correction
R Grundkiewicz, M Junczys-Dowmunt
International Conference on Natural Language Processing, 478-490, 2014
402014
Phrasal rank-encoding: Exploiting phrase redundancy and translational relations for phrase table compression
M Junczys-Dowmunt
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 98, 63-74, 2012
392012
MS-UEdin Submission to the WMT2018 APE Shared Task: Dual-Source Transformer for Automatic Post-Editing
M Junczys-Dowmunt, R Grundkiewicz
Proceedings of the Third Conference on Machine Translation: Shared Task …, 2018
372018
PSI-toolkit: A Natural Language Processing Pipeline
F Gralinski, K Jassem, M Junczys-Dowmunt
Computational Linguistics—Applications. SCI. Springer, 2012
332012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20