Παρακολούθηση
Julia Stoyanovich
Julia Stoyanovich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nyu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Measuring fairness in ranked outputs
K Yang, J Stoyanovich
Proceedings of the 29th international conference on scientific and …, 2017
2522017
Putting lipstick on pig: Enabling database-style workflow provenance
Y Amsterdamer, SB Davidson, D Deutch, T Milo, J Stoyanovich, V Tannen
arXiv preprint arXiv:1201.0231, 2011
1842011
Efficient network aware search in collaborative tagging sites
SA Yahia, M Benedikt, LVS Lakshmanan, J Stoyanovich
Proceedings of the VLDB Endowment 1 (1), 710-721, 2008
1552008
Automatically and adaptively determining execution plans for queries with parameter markers
W Fan, GM Lohman, VG Markl, N Megiddo, J Rao, DE Simmen, ...
US Patent App. 11/673,091, 2008
1322008
Designing fair ranking schemes
A Asudeh, HV Jagadish, J Stoyanovich, G Das
Proceedings of the 2019 international conference on management of data, 1259 …, 2019
1052019
Diversity in big data: A review
M Drosou, HV Jagadish, E Pitoura, J Stoyanovich
Big data 5 (2), 73-84, 2017
1002017
On provenance and privacy
SB Davidson, S Khanna, S Roy, J Stoyanovich, V Tannen, Y Chen
Proceedings of the 14th International Conference on Database Theory, 3-10, 2011
942011
A nutritional label for rankings
K Yang, J Stoyanovich, A Asudeh, B Howe, HV Jagadish, G Miklau
Proceedings of the 2018 international conference on management of data, 1773 …, 2018
842018
Datasynthesizer: Privacy-preserving synthetic datasets
H Ping, J Stoyanovich, B Howe
Proceedings of the 29th International Conference on Scientific and …, 2017
762017
Leveraging Tagging to Model User Interests in del. icio. us.
J Stoyanovich, S Amer-Yahia, C Marlow, C Yu
AAAI Spring Symposium: Social Information Processing, 104-109, 2008
702008
Online set selection with fairness and diversity constraints
J Stoyanovich, K Yang, HV Jagadish
Proceedings of the EDBT Conference, 2018
612018
Automatically and adaptively determining execution plans for queries with parameter markers
W Fan, GM Lohman, VG Markl, N Megiddo, J Rao, DE Simmen, ...
US Patent 7,958,113, 2011
612011
Responsible data management
J Stoyanovich, B Howe, HV Jagadish
Proceedings of the VLDB Endowment 13 (12), 2020
552020
Social behavior analysis and inferring social networks for a recommendation system
S Amer-Yahia, E Gabrilovich, P Bo, J Stoyanovich, C Yu
US Patent 8,073,794, 2011
462011
Data, responsibly: Fairness, neutrality and transparency in data analysis
J Stoyanovich, S Abiteboul, G Miklau
International Conference on Extending Database Technology, 2016
412016
Balanced ranking with diversity constraints
K Yang, V Gkatzelis, J Stoyanovich
arXiv preprint arXiv:1906.01747, 2019
392019
Enabling privacy in provenance-aware workflow systems
SB Davidson, S Khanna, S Roy, J Stoyanovich, V Tannen, Y Chen, T Milo
382011
From del. icio. us to x. qui. site: recommendations in social tagging sites
S Amer-Yahia, A Galland, J Stoyanovich, C Yu
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
372008
Exploring repositories of scientific workflows
J Stoyanovich, B Taskar, S Davidson
Proceedings of the 1st International Workshop on Workflow Approaches to New …, 2010
352010
Fairprep: Promoting data to a first-class citizen in studies on fairness-enhancing interventions
S Schelter, Y He, J Khilnani, J Stoyanovich
arXiv preprint arXiv:1911.12587, 2019
342019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20