Παρακολούθηση
Ioan Marian Risca
Ioan Marian Risca
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usv.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Piezoresistive Effect in the [Fe(Htrz)2(trz)](BF4) Spin Crossover Complex
A Diaconu, SL Lupu, I Rusu, IM Risca, L Salmon, G Molnár, ...
The Journal of Physical Chemistry Letters 8 (13), 3147-3151, 2017
352017
Contribution to casein determination by UV spectrophotometry
R Stefanescu, S Brebu, M Matei, IM Risca, A Surleva, G Drochioiu
Acta Chem. Iasi 25, 112-126, 2017
272017
Biological activity of some new pyridazine derivatives in wheat germination experiments
R Butnariu, IM Risca, M Caprosu, G Drochioiu, II Mangalagiu
Romanian Biotechnological Letters 13, 3837-3842, 2008
242008
Ultrasounds effects contributions on the Norway spruce seeds germination (Picea abies (L.) Karsten)
IM RÎŞCA, L FĂRTĂIŞ, P ŞTIUCĂ
Analele Ştiinţifice ale Universităţii, Alexandru Ioan Cuza”, Secţiunea …, 2007
202007
Biological effect of some new pyridazine derivatives on wheat in germination experiments
RB Tucaliuc, IM Risca, G Drochioiu, I Mangalagiu
Romanian Biotechnological Letters 13 (4), 3837-3842, 2008
192008
Efficacy of some biopesticides and plant secondary metabolites against fall webworm Hyphantria Cunea Drury (F. Arctiidae-Lepidoptera) in the lab conditions
V Brudea, IM Rîșca, IC Enea, CV Tomescu
" Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinary …, 2011
162011
Effect of some new monoquaternary salts of diazine on germination and seedling growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten)
IM Risca, G Zbancioc, C Moldoveanu, G Drochioiu, I Mangalagiu
ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS 11 (1), 2563, 2006
162006
Tarnita polluted area: accumulation of heavy metals and nutrients from the soil by woody species
C Iacoban, IM Risca, C Roibu, ET Ciornea, R Necula, D Ilieva, I Sandu, ...
Rev Chim Bucharest 70, 753-758, 2019
132019
Effect of some new monoquaternary salts of pyridazine on germination and seedling growth of wheat
I Mangalagiu, IM Risca, M Maftei, G Zbancioc, M Murariu, G Drochioiu
Romanian Biotechnological Letters 10 (6), 2495, 2005
122005
Preliminary research on the efficiency of some vegetal metabolites in fighting the mealy plum aphid (Hyalopterus pruni Geoffroi–Ord. Homoptera)
CV Tomescu, V Brudea, M Rišca
An. Univ. Stefan Cel Mare Suceava Sect. Silvic 1, 2009
62009
Implementation of some biopesticides in integrated pest management (IPM) of larch aphid Adelges laricis Vallot (F. Adelgidae–Homoptera) and the horse chestnut leaf miner …
V Brudea, IM Rîșca
" Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinary …, 2010
42010
Metaboliţi vegetali cu utilizare în managementul integrat al insectelor
V Brudea, IM Rîşca, CV Tomescu, D Lupaştean, L Fărtăiş
Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, 2008
32008
Effect of Some New Imidazole Derivatives on Wheat (Triticum Aestivum) Germination
V Vasilache, C Moldoveanu, L Fartais, IM Risca
REVISTA DE CHIMIE 65 (2), 177-180, 2014
22014
The influence of the ultrasound treatment on the Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) seed germination
IM Rîșca, LM Fărtăiș
" Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinary …, 2009
22009
Researches concerning the efficacy of some vegetal metabolites in the control of Colorado potato beetle (coleoptera-Leptinotarsa decemlineata say)
V Brudea, IM RÎŞCA, C Enea, CV Tomescu
Lucrări Științifice, Universitatea de Stiinte Agricole Și Medicină …, 2008
22008
THE INFLUENCE OF THE Mn^ sup 2+^ IONS EFFECTS ON THE WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) SEED GERMINATION
IM Rîsca, L Fartais, A Leahu
Analele Stiintifice ale Universitatii" Al. I. Cuza" din Iasi 54 (1), 50, 2008
22008
Efectul unor tratamente cu radiaţii nucleare asupra germinaţiei seminţelor de molid (PiceaAbies (L.) Karsten)
IM Rîşca, P Ştiucă, A Leahu
Analele Universității, Ștefan Cel Mare” Suceava Secțiunea Silvicultură Serie …, 2006
22006
Biological effects of some new imidazole derivatives on spruce (Picea abies) germination
C Moldoveanu, V Vasilache, IM Risca
Revista de Chimie 66 (1), 104-108, 2015
12015
Unexpected effect of some dinitrophenyl derivatives on yeast fermentation
IM RIŞCA, A IONAŞ, I Mangalagiu
Romanian Biotechnological Letters 16 (2), 5997, 2011
12011
Percentage of elite (plus) trees in Norway Spruce and Silver fir seed reservation
LM Fărtăiș, IM Rîșca, D Teodorovici
" Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinary …, 2009
12009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20