Παρακολούθηση
Matthew G. Karlaftis
Matthew G. Karlaftis
School of Civil Engineering, National Technical University of Athens, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Statistical and Econometric Techniques for Transportation Data Analysis
S Washington, MG Karlaftis, FL Mannering
CRC/Chapman Hall Press, New York, NY, 2003
3820*2003
Statistical methods versus neural networks in transportation research: Differences, similarities and some insights
MG Karlaftis, EI Vlahogianni
Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2010
9502010
Optimized and meta-optimized neural networks for short-term traffic flow prediction: A genetic approach
EI Vlahogianni, MG Karlaftis, JC Golias
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 13 (3), 211-234, 2005
7482005
Short‐term traffic forecasting: Overview of objectives and methods
EI Vlahogianni, JC Golias, MG Karlaftis
Transport reviews 24 (5), 533-557, 2004
6862004
A multivariate state space approach for urban traffic flow modeling and prediction
A Stathopoulos, MG Karlaftis
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 11 (2), 121-135, 2003
6422003
Effects of road geometry and traffic volumes on rural roadway accident rates
MG Karlaftis, I Golias
Accident Analysis & Prevention 34 (3), 357-365, 2002
4702002
A DEA approach for evaluating the efficiency and effectiveness of urban transit systems
MG Karlaftis
European Journal of Operational Research 152 (2), 354-364, 2004
4002004
Transit route network design problem: Review
K Kepaptsoglou, M Karlaftis
Journal of transportation engineering 135, 491, 2009
3842009
The gravity model specification for modeling international trade flows and free trade agreement effects: A 10-year review of empirical studies
K Kepaptsoglou, MG Karlaftis, D Tsamboulas
The Open Economics Journal 3, 1-13, 2010
3632010
Heterogeneity considerations in accident modeling
MG Karlaftis, AP Tarko
Accident Analysis & Prevention 30 (4), 425-433, 1998
2741998
Probabilistic infrastructure deterioration models with panel data
SM Madanat, MG Karlaftis, PS McCarthy
Journal of Infrastructure Systems 3 (1), 4-9, 1997
2541997
Vehicle occupant injury severity on highways: An empirical investigation
Z Christoforou, S Cohen, MG Karlaftis
Accident Analysis & Prevention 42 (6), 1606-1620, 2010
1982010
Containership routing with time deadlines and simultaneous deliveries and pick-ups
MG Karlaftis, K Kepaptsoglou, E Sambracos
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 45 (1 …, 2009
1772009
Spatio‐temporal short‐term urban traffic volume forecasting using genetically optimized modular networks
EI Vlahogianni, MG Karlaftis, JC Golias
Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering 22 (5), 317-325, 2007
1622007
The bus bridging problem in metro operations: conceptual framework, models and algorithms
K Kepaptsoglou, MG Karlaftis
Public Transport 1 (4), 275-297, 2009
1392009
Statistical methods for detecting nonlinearity and non-stationarity in univariate short-term time-series of traffic volume
EI Vlahogianni, MG Karlaftis, JC Golias
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 14 (5), 351-367, 2006
1362006
A spatial queuing model for the emergency vehicle districting and location problem
N Geroliminis, MG Karlaftis, A Skabardonis
Transportation Research Part B: Methodological 43 (7), 798-811, 2009
1352009
ITS impacts on safety and traffic management: an investigation of secondary crash causes
GK MATTHEW, PL STEVEN, JR NADINE, CS KUMARES
Journal of Intelligent Transportation Systems 5 (1), 39-52, 1999
1261999
Cost structures of public transit systems: a panel data analysis
MG Karlaftis, P McCarthy
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 38 (1), 1-18, 2002
1202002
Temporal and spatial variations of real-time traffic data in urban areas
A Stathopoulos, M Karlaftis
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board …, 2001
1152001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20