Παρακολούθηση
Martine De Cock
Martine De Cock
Professor, University of Washington Tacoma
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uw.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Intuitionistic fuzzy rough sets: at the crossroads of imperfect knowledge
C Cornelis, M De Cock, EE Kerre
Expert systems 20 (5), 260-270, 2003
2062003
Computational personality recognition in social media
G Farnadi, G Sitaraman, S Sushmita, F Celli, M Kosinski, D Stillwell, ...
User modeling and user-adapted interaction 26 (2), 109-142, 2016
1982016
Gradual trust and distrust in recommender systems
P Victor, C Cornelis, M De Cock, PP Da Silva
Fuzzy Sets and Systems 160 (10), 1367-1382, 2009
1962009
Ranking approaches for microblog search
R Nagmoti, A Teredesai, M De Cock
2010 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and …, 2010
1882010
Trust-and distrust-based recommendations for controversial reviews
P Victor, C Cornelis, M De Cock, A Teredesai
Web Science Conference (WebSci'09: Society On-Line), 2009
1592009
Trust and recommendations
P Victor, MD Cock, C Cornelis
Recommender systems handbook, 645-675, 2011
1522011
Recognising personality traits using facebook status updates
G Farnadi, S Zoghbi, MF Moens, M De Cock
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 7 …, 2013
1322013
Fuzzy rough sets: The forgotten step
M De Cock, C Cornelis, EE Kerre
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 15 (1), 121-130, 2007
1252007
Vaguely quantified rough sets
C Cornelis, MD Cock, AM Radzikowska
International Workshop on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular …, 2007
1242007
On (un) suitable fuzzy relations to model approximate equality
M De Cock, E Kerre
Fuzzy Sets and Systems 133 (2), 137-153, 2003
1122003
Age and gender identification in social media
J Marquardt, G Farnadi, G Vasudevan, MF Moens, S Davalos, ...
Proceedings of CLEF 2014 Evaluation Labs 1180, 1129-1136, 2014
1022014
Practical aggregation operators for gradual trust and distrust
P Victor, C Cornelis, M De Cock, E Herrera-Viedma
Fuzzy Sets and Systems 184 (1), 126-147, 2011
1002011
Inline DGA detection with deep networks
B Yu, DL Gray, J Pan, M De Cock, ACA Nascimento
2017 IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), 683-692, 2017
972017
Efficient and private scoring of decision trees, support vector machines and logistic regression models based on pre-computation
M De Cock, R Dowsley, C Horst, R Katti, ACA Nascimento, WS Poon, ...
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 16 (2), 217-230, 2017
972017
User profiling through deep multimodal fusion
G Farnadi, J Tang, M De Cock, MF Moens
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and …, 2018
912018
Elicitation of fuzzy association rules from positive and negative examples
M De Cock, C Cornelis, EE Kerre
Fuzzy Sets and Systems 149 (1), 73-85, 2005
912005
Spatial reasoning in a fuzzy region connection calculus
S Schockaert, M De Cock, EE Kerre
Artificial Intelligence 173 (2), 258-298, 2009
902009
Character level based detection of DGA domain names
B Yu, J Pan, J Hu, A Nascimento, M De Cock
2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-8, 2018
872018
Fuzzy versus quantitative association rules: a fair data-driven comparison
H Verlinde, M De Cock, R Boute
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 36 …, 2006
872006
Temporal reasoning about fuzzy intervals
S Schockaert, M De Cock
Artificial Intelligence 172 (8-9), 1158-1193, 2008
852008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20