Παρακολούθηση
Alexios Mastrogiannis
Alexios Mastrogiannis
Greek Ministry of Education
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sch.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Applications of Virtual Instrumentation in Education
G Gorghiu, J Tamargo, L Cabeza
Bibliotheca Publishing House, Targoviste, Romania, 2007
92007
The potential of multiple-solution tasks in e-learning environments: Exploiting the tools of Cabri Geometry II
M Kordaki, A Mastrogiannis
E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare …, 2006
92006
Δυναμικά, μαθηματικά περιβάλλοντα στην Ειδική Αγωγή
Α Μαστρογιάννης, Α Αναστόπουλος
Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης …, 2012
6*2012
O υπολογιστής ειδικό, γνωστικό και υποστηρικτικό εργαλείο στην Ειδική Αγωγή: Μερικές παραδειγματικές, συνηγορικές περιπτώσεις
Α Μαστρογιάννης
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2014 (2), 309-327, 2014
52014
Η επιμόρφωση ως μέσο εξέλιξης και επαγγελματικής αναβάθμισης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Αντιλήψεις, απόψεις και προτιμήσεις τους
Α Μαλέτσκος, Α Μαστρογιάννης
Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ ιδευτικός κύκλος 1 (2), 111-121, 2013
52013
Διαχείριση και αντιμετώπιση του αυτισμού μέσα από διαδικασίες παράλληλης στήριξης
Α Μαστρογιάννης, Ε Ξανθοπούλου
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2015 (2), 808-819, 2015
42015
An activity-based virtual space for the learning of geometrical concepts using dynamic geometry systems
M Kordaki, A Mastrogiannis
5th Mediterranean Conference in Mathematics Education, 13-15, 2007
42007
The concept of similarity in triangles within the context of tools of Cabri-Geometry II
A Mastrogiannis, M Kordaki
4rth International Conference on Multimedia and Information and …, 2006
42006
Εκπαιδευτικό υλικό με χρήση δυναμικών περιβαλλόντων γεωμετρίας
Α Μαστρογιάννης
22009
Οι ΤΠΕ, με αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριóτητες, αίρουν τις πύλες της Προσχολικής Αγωγής και… στρογγυλοκάθονται στη γωνιά τους
Α Μαστρογιάννης, Χ Κουζέλη
H εκπαíδευση στην εποχή των TΠΕ, 388-395, 2013
12013
Μαθηματικοποίηση και Μαθηματικóς Αλφαβητισμóς, μέσω δυναμικών Περιβαλλóντων Γεωμετρίας: Η περίπτωση του ορθóκεντρου τριγώνων
Α Μαστρογιάννης, Α Αναστóπουλος
6o Πανελλήνıο Συνέδρıο: H αξıοποíηση Tεχνολογıών της Πληροφορíας καı των …, 2011
12011
Investigating the types of infinity using both dynamic geometry systems and the transformation of axial symmetry in regular polygons and the circle
A Mastrogiannis, A Trypa
ICERI2010 Proceedings, 6477-6486, 2010
12010
Lateral transfer of learning from software of aesthetic and creative expression to mathematics
A Mastrogiannis, A Trypa
EDULEARN10 Proceedings, 3440-3449, 2010
12010
Απόψεις και προτάσεις εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής για την εύρυθμη λειτουργία των τάξεων αυτών, τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και την ισότιμη ένταξη των μαθητών
A Μαστρογιάννης, Α. & Μαλέτσκος
1*
History of Mathematics as an Important Learning Tool: The Case of False Position Method
A Mastrogiannis, G Beligiannis
International Journal of Excellent Leadership (IJEL) 1 (2), 34-51, 2021
2021
Παρατηρήσεις και προτάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 σχετικά με τη διδασκαλία και μάθηση των αλγόριθμων
Α Μαστρογιάννης
Εκπαιδευτική Επικαιρότητα 3 (2), 4-13, 2021
2021
Αλγοριθμικές διαδικασίες ως κύρια μαθηματική γνώση: διδασκαλία και μάθησή τους στο δημοτικό σχολείο
Α Μαστρογιάννης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής …, 2020
2020
Ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της υποεπίδοσης στα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου
Α Μαστρογιάννης
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 2016 (1), 613-636, 2017
2017
Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Προβλήματα, δυσλειτουργίες, αγκυλώσεις και αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της γενικευμένης εφαρμογής της
Α Μαστρογιάννης
Θεωρία και έρευνα στις επιστήμες της αγωγής, 85-112, 2017
2017
Ενίσχυση και υποστήριξη της οργανωμένης συμπεριφοράς και της κοινωνικοποίησης κατά την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, από τη σκοπιά του Σχολικού Συμβούλου
Α ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Α ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης 1, 707-718, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20