Παρακολούθηση
Jemin Hwangbo
Jemin Hwangbo
KAIST mechanical engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kaist.ac.kr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning agile and dynamic motor skills for legged robots
J Hwangbo, J Lee, A Dosovitskiy, D Bellicoso, V Tsounis, V Koltun, ...
Science Robotics 4 (26), eaau5872, 2019
7122019
Anymal-a highly mobile and dynamic quadrupedal robot
M Hutter, C Gehring, D Jud, A Lauber, CD Bellicoso, V Tsounis, ...
2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2016
5752016
Control of a quadrotor with reinforcement learning
J Hwangbo, I Sa, R Siegwart, M Hutter
IEEE Robotics and Automation Letters 2 (4), 2096-2103, 2017
4362017
Learning quadrupedal locomotion over challenging terrain
J Lee, J Hwangbo, L Wellhausen, V Koltun, M Hutter
Science robotics 5 (47), eabc5986, 2020
3762020
Per-contact iteration method for solving contact dynamics
J Hwangbo, J Lee, M Hutter
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (2), 895-902, 2018
1302018
Practice makes perfect: An optimization-based approach to controlling agile motions for a quadruped robot
C Gehring, S Coros, M Hutter, CD Bellicoso, H Heijnen, R Diethelm, ...
IEEE Robotics & Automation Magazine 23 (1), 34-43, 2016
1082016
Learning robust perceptive locomotion for quadrupedal robots in the wild
T Miki, J Lee, J Hwangbo, L Wellhausen, V Koltun, M Hutter
Science Robotics 7 (62), eabk2822, 2022
1012022
Perception-less terrain adaptation through whole body control and hierarchical optimization
CD Bellicoso, C Gehring, J Hwangbo, P Fankhauser, M Hutter
2016 IEEE-RAS 16th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2016
942016
Dynamic locomotion and whole-body control for quadrupedal robots
CD Bellicoso, F Jenelten, P Fankhauser, C Gehring, J Hwangbo, M Hutter
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
692017
Robust recovery controller for a quadrupedal robot using deep reinforcement learning
J Lee, J Hwangbo, M Hutter
arXiv preprint arXiv:1901.07517, 2019
472019
Concurrent optimization of mechanical design and locomotion control of a legged robot
KM Digumarti, C Gehring, S Coros, J Hwangbo, R Siegwart
Mobile Service Robotics, 315-323, 2014
392014
Dynamic locomotion on slippery ground
F Jenelten, J Hwangbo, F Tresoldi, CD Bellicoso, M Hutter
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (4), 4170-4176, 2019
352019
Probabilistic foot contact estimation by fusing information from dynamics and differential/forward kinematics
J Hwangbo, CD Bellicoso, P Fankhauser, M Hutter
2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2016
352016
Fusion of optical flow and inertial measurements for robust egomotion estimation
M Bloesch, S Omari, P Fankhauser, H Sommer, C Gehring, J Hwangbo, ...
2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2014
312014
Cable-driven actuation for highly dynamic robotic systems
J Hwangbo, V Tsounis, H Kolvenbach, M Hutter
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
232018
ROCK—Efficient black-box optimization for policy learning
J Hwangbo, C Gehring, H Sommer, R Siegwart, J Buchli
2014 IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, 535-540, 2014
182014
Concurrent Training of a Control Policy and a State Estimator for Dynamic and Robust Legged Locomotion
G Ji, J Mun, H Kim, J Hwangbo
IEEE Robotics and Automation Letters 7 (2), 4630-4637, 2022
122022
Legged robot state estimation with dynamic contact event information
JH Kim, S Hong, G Ji, S Jeon, J Hwangbo, JH Oh, HW Park
IEEE Robotics and Automation Letters 6 (4), 6733-6740, 2021
112021
Force control of a hydraulic actuator with a neural network inverse model
SW Kim, B Cho, S Shin, JH Oh, J Hwangbo, HW Park
IEEE Robotics and Automation Letters 6 (2), 2814-2821, 2021
112021
D-Grasp: Physically Plausible Dynamic Grasp Synthesis for Hand-Object Interactions
S Christen, M Kocabas, E Aksan, J Hwangbo, J Song, O Hilliges
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
92022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20