Παρακολούθηση
Jean-Paul Calbimonte
Jean-Paul Calbimonte
HES-SO, University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hevs.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Openiot: Open source internet-of-things in the cloud
J Soldatos, N Kefalakis, M Hauswirth, M Serrano, JP Calbimonte, M Riahi, ...
Interoperability and open-source solutions for the internet of things, 13-25, 2015
3632015
Enabling ontology-based access to streaming data sources
JP Calbimonte, O Corcho, AJG Gray
International Semantic Web Conference, 96-111, 2010
3062010
Enabling query technologies for the semantic sensor web
JP Calbimonte, H Jeung, O Corcho, K Aberer
International Journal On Semantic Web and Information Systems (IJSWIS) 8 (1 …, 2012
1802012
SRBench: A Streaming RDF/SPARQL Benchmark
Y Zhang, PM Duc, O Corcho, JP Calbimonte
International Semantic Web Conference ISWC 2012, 2012
1752012
RSP-QL Semantics: a Unifying Query Model to Explain Heterogeneity of RDF Stream Processing Systems
D Dell'Aglio, E Della Valle, JP Calbimonte, O Corcho
International Journal on Semantic Web and Information Systems 10 (4), 2015
1092015
XGSN: An Open-source Semantic Sensing Middleware for the Web of Things.
JP Calbimonte, S Sarni, J Eberle, K Aberer
TC/SSN@ ISWC, 51-66, 2014
912014
Multi-agent systems and blockchain: Results from a systematic literature review
D Calvaresi, A Dubovitskaya, JP Calbimonte, K Taveter, M Schumacher
International conference on practical applications of agents and multi-agent …, 2018
882018
A semantically enabled service architecture for mashups over streaming and stored data
AJG Gray, R García-Castro, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, JP Calbimonte, ...
Extended Semantic Web Conference, 300-314, 2011
812011
On correctness in RDF stream processor benchmarking
D Dell’Aglio, JP Calbimonte, M Balduini, O Corcho, E Della Valle
International semantic web conference, 326-342, 2013
712013
Semantic Sensor Data Search in a Large-Scale Federated Sensor Network
JP Calbimonte, H Jeung, O Corcho, K Aberer
SEMANTIC SENSOR NETWORKS, 14, 2011
692011
Triplewave: Spreading RDF streams on the web
A Mauri, JP Calbimonte, D Dell’Aglio, M Balduini, M Brambilla, ...
International Semantic Web Conference, 140-149, 2016
672016
A semantic sensor web for environmental decision support applications
AJG Gray, J Sadler, O Kit, K Kyzirakos, M Karpathiotakis, JP Calbimonte, ...
Sensors 11 (9), 8855-8887, 2011
512011
Towards A Unified Language for RDF Stream Query Processing
D Dell'Aglio, JP Calbimonte, E Della Valle, O Corcho
ESWC 2015 Workshops Post Proceedings, 2015
462015
Deriving Semantic Sensor Metadata from Raw Measurements
JP Calbimonte, Z Yan, H Jeung, O Corcho, K Aberer
Proc. of the 5th International Workshop on Semantic Sensor Networks, 2012
412012
Dynamic consent management for clinical trials via private blockchain technology
G Albanese, JP Calbimonte, M Schumacher, D Calvaresi
Journal of ambient intelligence and humanized computing 11 (11), 4909-4926, 2020
352020
Query rewriting in RDF stream processing
JP Calbimonte, J Mora, O Corcho
European semantic web conference, 486-502, 2016
352016
A query model to capture event pattern matching in RDF stream processing query languages
D Dell’Aglio, M Dao-Tran, JP Calbimonte, D Le Phuoc, E Della Valle
European Knowledge Acquisition Workshop, 145-162, 2016
312016
VoCaLS: vocabulary and catalog of linked streams
R Tommasini, YA Sedira, D Dell’Aglio, M Balduini, MI Ali, D Le Phuoc, ...
International semantic web conference, 256-272, 2018
242018
Social network chatbots for smoking cessation: agent and multi-agent frameworks
D Calvaresi, JP Calbimonte, F Dubosson, A Najjar, M Schumacher
2019 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI), 286-292, 2019
232019
The open D1NAMO dataset: A multi-modal dataset for research on non-invasive type 1 diabetes management
F Dubosson, JE Ranvier, S Bromuri, JP Calbimonte, J Ruiz, ...
Informatics in Medicine Unlocked 13, 92-100, 2018
232018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20